נאבקים למען העצים: פקיד היערות במשרד החקלאות מנע את כריתתם של 128 עצים במסגרת הקמת חניון חנה וסע בשפיים. הפרויקט של נתיבי איילון להקמת חניון ענק של חנה וסע כולל 7,000 מקומות חניה, כאשר מהמקום צפוי לצאת מערך היסעים למוקדי הביקוש המרכזיים במטרופולין גוש דן, בדומה לחניון "חנה וסע" במחלף שפירים.

למרות שבמסגרת הפרויקט הצפוי, אותם עצים אמורים היו להיכרת, במשרד החקלאות גילו כי ניתן להצילם אם יבוצעו התאמות בתוכנית המקורית. כך לדוגמה, ניתן לשמר עצים הקיימים סמוך או אף בתחום הבנייה הצפויה, על ידי שינוי בתוואי הדרך או באמצעות שינוי תוואי תעלות הניקוז.

בשל חשיבות הפרויקט והשטח הגדול שהוא כולל, בוצעו ארבעה סבבי ביקורת של פקידי היערות של משרד החקלאות ביחד עם עורכי הסקר וצוות התכנון של הפרויקט. בעקבות חוות הדעת של משרד החקלאות ושיתוף הפעולה של המתכננים בביצוע תיקוני המשרד, המשרד הצליח לשמר 128 עצים ערכיים ואיכותיים שיועדו במקור לכריתה.

בשיחה עם "מעריב", הסביר פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ד"ר ארז ברקאי כי "פקידי היערות במשרד החקלאות שוקלים את מכלול השיקולים הנדרשים בטרם נתקבלה החלטה ופועלים כל הזמן כדי לאזן בין מטרתנו, שימור עצים, לבין פיתוח תשתיות. בזכות הביקורות שלנו וההתעקשות נהייתה פתיחות לביצוע שינויים יצירתיים אשר הובילה לשימור עצים למרות הפרויקט המסיבי".