משבר האקלים הוא אחד מהמשברים הגדולים שהאנושות מתמודדת איתה בשנים האחרונות, לצד מלחמות, מגיפות, משברים כלכליים וכד'. המאמצים שנעשים במשך השנה לשמור על הסביבה בקרב חברות גדולות ומשקי בית, אינם מספיקים כדי להעניק לבני האדם הווה ועתיד טובים יותר. בהינתן ש/זהו המצב, ימים כמו יום איכות הסביבה הבינלאומי שחל ב 5.6 עוזרים לחדד את המודעות, בתקווה שהיא תחלחל בנו גם בתוך השגרה.  

לרגל יום איכות הסביבה הבינלאומי, יזם מותג Beko סקר שביקש לבחון את עמדות הציבור בישראל בנוגע למשבר האקלים, ומהי מידת נכונותו לפעול למען הסביבה. תוצאות הסקר מצביעות על מודעות גבוהה למשבר האקלים.  61% מהישראלי השיבו כי הם מודאגים ממשבר האקלים והשפעתו על החברה האנושית ו-89%, קרוב לכלל הציבור, מעידים כי הם מבצעים פעולות יומיומיות למען שמירה על איכות הסביבה. 

מידת החשש של הציבור מהשפעתו של משבר האקלים
קרוב לשני שלישים מהציבור מודאגים ממשבר האקלים והשפעותיו על החברה האנושית. כשנשאלו באיזו מידה משבר האקלים והשפעותיו על החברה האנושית מדאיגים אותך ביומיום, 61% מהנסקרים השיבו כי הם די מדאיגים, 15% ציינו כי הם מדאיגים מאד, 29% השיבו כי הם לא כל כך מדאיגים ולדעת 10% הם אינם מדאיגים כלל.

מידת החשש של הציבור מהשפעתו של משבר האקלים (צילום: יחצ Beko)מידת החשש של הציבור מהשפעתו של משבר האקלים (צילום: יחצ Beko)

הגורמים האחראים לטיפול במשבר האקלים 
אין ספק שמשבר האקלים מחייב התמודדות רחבת היקף בזירות ובדרכים שונות, החל ממדיניות ממשלתית, דרך שגרת היומיום של כולנו וכלה בגופים בינלאומיים כמו האו"ם. תוצאות הסקר מעלות כי 35% מהציבור הישראלי סבורים שממשלות הן הגורם האחראי לטפל במשבר האקלים. בשיעור דומה,  34% מהנשאלים מאמינים שדווקא 

בני האדם הם הגורם האחראי להתמודדות עם משבר האקלים ואילו 9% בלבד סבורים שהאו"ם צריך להיות הגורם האחראי. 

הגורמים האחראים לטיפול במשבר האקלים  (צילום: יחצ Beko)הגורמים האחראים לטיפול במשבר האקלים (צילום: יחצ Beko)

האם ממשלת ישראל עושה מספיק למען השמירה על הסביבה? 

כשני שלישים מהציבור סבורים שהממשלה אינה עושה מספיק למען השמירה על הסביבה. 66% מהציבור בישראל סבורים כי ממשלת ישראל אינה עושה מספיק למען השמירה על איכות הסביבה. 12% בלבד סבורים כי הממשלה עושה די בנושא. 

האם ממשלת ישראל עושה מספיק למען השמירה על הסביבה?  (צילום: יחצ Beko)האם ממשלת ישראל עושה מספיק למען השמירה על הסביבה? (צילום: יחצ Beko)

הישראלים מוכנים לשלם יותר על מוצרים ידידותיים לסביבה
למעלה ממחצית מהישראלים מוכנים לשלם יותר עבור מוצרים ידידותיים לסביבה. 55% מהנסקרים העידו כי באופן עקרוני יהיו מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר בעבור מוצרים ידידותיים לסביבה:  10% הצהירו כי הם בטוח יסכימו ו-45% הצהירו כי הם חושבים שיסכימו לשלם יותר על מוצרים אלה. מנגד, 12% הודו כי הם בטוחים שלא יסכימו לשלם יותר ו-35% הודו כי הם סבורים שלא יסכימו לשלם יותר על מוצרים ידידותיים לסביבה. 

הישראלים מוכנים לשלם יותר על מוצרים ידידותיים לסביבה (צילום: יחצ Beko)הישראלים מוכנים לשלם יותר על מוצרים ידידותיים לסביבה (צילום: יחצ Beko)

גם אם לא כולם מסכימים לשלם יותר על מוצרים ידידותיים לסביבה, נתוני הסקר מראים כי קרוב לשלושה רבעים מהציבור (72%) מעדיפים לרכוש מוצרים מחברות השומרות על הסביבה.

מעדיפים לקנות מחברות ששומרות על הסביבה? (צילום: יחצ Beko)מעדיפים לקנות מחברות ששומרות על הסביבה? (צילום: יחצ Beko)

ומה אתם עושים בשביל הכדור? מתברר שהרבה מאד
לזכות הישראלים יאמר - קרוב לכלל הציבור בישראל מבצעים פעולות למען השמירה על איכות הסביבה ביומיום ובעיקר צמצום השימוש בפלסטיק חד-פעמי (64%) וצמצום בזבוז המים (58%). אחריהם צוינו הפרדת פסולת למחזור וחיסכון בצריכת אנרגיה.

נתון משמח העולה מתוצאות הסקר מעלה כי 86% מהישראלים מבצעים באופן יומיומי יותר מפעולה אחת למען השמירה על איכות הסביבה. 

הישראלים שומרים על הכדור יותר ממה שחשבתם (צילום: יחצ Beko)הישראלים שומרים על הכדור יותר ממה שחשבתם (צילום: יחצ Beko)

57% מאלה שפועלים באופן יומיומי למען השמירה על הסביבה, מבצעים שלוש פעולות ויותר, 19% מבצעים שתי פעולות ו-13% מבצעים פעולה אחת. 11% בלבד מהישראלים מודים כי אינם נוהגים לבצע פעולות למען איכות הסביבה ביומיום.

נתון מעניין נוסף שעולה מתוצאות הסקר מראה כי 74% מכלל הציבור בישראל היו רוצים לעשות יותר למען הסביבה כשהחסמים העיקריים המונעים מהם לעשות כך הם בעיקר חוסר בזמן (47%) ובכסף (44%).  ישנם גם מי שמעידים על חוסר רצון כגורם המונע  מהם לעשות יותר למען השמירה על הסביבה (11%) ומי שמעידים כי אין שום דבר שמונע מהם לעשות יותר (8%).

למה לא עוד? (צילום: יחצ Beko)למה לא עוד? (צילום: יחצ Beko)

"ביצוע הסקר בישראל הוא חלק מהאג'נדה ומהמחויבות של Beko ברחבי העולם לנושא הקיימות ולפעולות התורמות לשמירה על איכות הסביבה. בסקר הנוכחי ביקשנו לבדוק את המודעות של הציבור לנושא איכות הסביבה – רצינו לדעת מהי מידת האחראיות האישית של האדם הפרטי כלפי העולם, ומי הם האחראיים להעלאת המודעות בנושא זה. שמחנו לגלות שהישראלים הם בעלי מודעות גבוהה לשמירה על כדור הארץ ושרובם סיגלו לעצמם אורך חיים שמתחשב במידה רבה בסביבה. ב-BEKO אנחנו מחויבים לשמירה על הסביבה ופועלים לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ומוצרי חשמל המיוצרים מחומרים ממחוזרים ומתכלים. אנחנו שמחים להביא לישראל את מוצרי Beko המסייעים בשמירה על איכות הסביבה ונמשיך לפעול גם בעתיד על מנת לשמור על העולם ולהפוך אותו לירוק יותר", מסביר גיהן ישין, מנכ"ל Beko ישראל. 

הסקר נערך במהלך חודש מאי 2022 על-ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בקרב 512 גברים ונשים, בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל, המחוברים לאינטרנט.