מחצית מהישראלים ישנים פחות משבע שעות ביממה באמצע השבוע, כך עולה מנתוני הסקר החברתי בנושא איכות השינה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (רביעי). עוד ניתן ללמוד מן הנתונים, כי למתקפת הטרור האכזרית של חמאס ולמלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בעקבותיה יש כצפוי השלכות על איכות השינה של הישראלים.

שעות שינה ביממה באמצע השבוע

מהנתונים עולה כי 16% מבני 20 ומעלה ישנים עד 5 שעות ביממה באמצע השבוע, ללא הבדל בין גברים ונשים, ובין יהודים לערבים. 13% מבני 44-20, 17% מבני 64-45 ו-22% מבני 65 ומעלה ישנים עד 5 שעות.

"עולמי חרב, לא נתפס": בקיבוץ אורטל בגולן מתקשים לעכל את מות זוג ההורים
בכיר ביטחוני חושף לתקשורת הערבית: ערוכים למלחמה קשה בלבנון - וגם בסוריה

27% מבני 20 ומעלה ישנים 6 שעות, ו-29% ישנים 7 שעות ביממה.

21% מבני 20 ומעלה ישנים 8 שעות ויותר: 19% מהגברים ו-22% מהנשים; 17% מהיהודים ו-36% מהערבים. 22% מבני 44-20, 17% מבני 64-45 ו-23% מבני 65 ומעלה ישנים 8 שעות ויותר.

שעות שינה ביממה בסוף השבוע

10% מבני 20 ומעלה ישנים עד 5 שעות ביממה בסוף השבוע: 9% מהגברים ו-11% מהנשים; 9% מהיהודים ו-14% מהערבים. 6% מבני 44-20, 10% מבני 64-45 ו-19% מבני 65 ומעלה ישנים עד 5 שעות.

14% מבני 20 ומעלה ישנים 6 שעות, ו-23% ישנים 7 שעות ביממה.

48% מבני 20 ומעלה ישנים 8 שעות ויותר, ללא פער בין גברים ונשים; 48% מהיהודים ו-51% מהערבים. 56% מבני 44-20, 44% מבני 64-45 ו-33% מבני 65 ומעלה ישנים 8 שעות ויותר.

10% מבני 20 ומעלה ישנים עד 5 שעות ביממה בסוף השבוע (צילום: אינג'אימג')
10% מבני 20 ומעלה ישנים עד 5 שעות ביממה בסוף השבוע (צילום: אינג'אימג')

נדודי שינה ב-3 לילות או יותר בשבוע

18% מדווחים על נדודי שינה ב-3 לילות או יותר בשבוע, נשים יותר מגברים (22% ו-15%, בהתאמה); 17% מהיהודים, 23% מהערבים.

ל-16% יש נדודי שינה פעם-פעמים בשבוע, ל-10% – יותר מפעם בחודש אך פחות מפעם בשבוע, ל-54% – אף פעם או פחות מפעם בחודש.

בגילים המבוגרים עולה שיעור המדווחים על נדודי שינה: 14% מבני 44-20, 19% מבני 64-45, 29% מבני 65 ומעלה.

כמו כן 42% מבני 20 ומעלה שהתראיינו אחרי 7 באוקטובר - פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", דיווחו על נדודי שינה פעם בשבוע או יותר, לעומת 31% מאלו שהתראיינו לפני תאריך זה.

בית שנחרב בטבח 7 באוקטובר בקיבוץ בארי (צילום: אריק מרמור, פלאש 90)
בית שנחרב בטבח 7 באוקטובר בקיבוץ בארי (צילום: אריק מרמור, פלאש 90)

דאגות המפריעות לישון

42% מבני 20 ומעלה מדווחים על דאגות שהפריעו להם לישון לעתים קרובות או מדי פעם ב-12 החודשים האחרונים, 48% מהנשים ו-36% מהגברים; 37% מבני 24-20, 51% בקרב בני 75 ומעלה.

עייפות 

24% מבני 20 ומעלה חשים שאינם ישנים מספיק שעות בלילה כדי לתפקד במיטבם (לא נמצא הבדל בין קבוצות הגיל השונות).

21% מהגברים ו-27% מהנשים חשו כך.

22% מהיהודים ו-31% מהערבים.

21% מהמועסקים (24% מהבלתי מועסקים, 29% מאלה שאינם בכוח העבודה).

20% ממי שדיווחו שמצב בריאותם טוב, 45% ממי שדיווחו שמצב בריאותם לא טוב.

22% מהמרוצים מהחיים, 47% מהלא מרוצים מהחיים.

31% מבעלי הכנסה ממוצעת לנפש נמוכה (עד 2,000 ש"ח), 21% מבעלי הכנסה לנפש גבוהה (יותר מ-4,000 ש"ח).

שינה, אילוסטרציה (צילום: אינג'אימג')
שינה, אילוסטרציה (צילום: אינג'אימג')

עייפות – סכנה בנהיגה

5% מבני 20 ומעלה בעלי רישיון נהיגה, מדווחים שעייפות סיכנה אותם בנהיגה במידה רבה או במידה מסוימת בחודש האחרון: 5.4% מהגברים ו-4.6% מהנשים; 4.5% מהיהודים, 7.4% מהערבים; 6.1% מבני 44-20, 3.8% מבני 45 ומעלה.

הסקר החברתי נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה מאז 2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל בנושאי: דיור, רכב, בריאות, השכלה, שימוש באינטרנט, תעסוקה, נופש, קשר עם בני משפחה וחברים, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי, שביעות רצון ואמון.

שאלון הסקר כולל גרעין קבוע של שאלות החוזרות בכל שנה, וחלק מתחלף העוסק בכל שנה בנושאים חדשים בהרחבה. ב-2023 התמקד הסקר בבריאות ואורח חיים, כפי שהיה בשנים 2010, 2017. השאלות על שינה שייכות לנושא זה. זוהי ההודעה הראשונה בנושא בריאות ואורח חיים.

במסגרת הסקר החברתי 2023 רואיינו 6,474 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-6.2 מיליון איש בגילים אלו.