אוכלוסיית ישראל הולכת ומזדקנת, ותוחלת החיים המתארכת לא תמצא את כולנו במצב דומה בזקנתנו. ככל שחלקם של הזקנים באוכלוסייה גדל, כך גדל גם חלקם של הזקנים הסיעודיים.

במתח שבין משרד הבריאות למשרד האוצר, שידו קפוצה בפני מהלכים משמעותיים להתמודדות עם הפצצה החברתית המתקתקת, נמצאים בתי האבות הסיעודיים. רוב בתי האבות הסיעודיים בישראל הם מוסדות פרטיים, משום שהמדינה לא מקימה די מוסדות ממשלתיים ראויים. תחת זאת מסבסד משרד הבריאות עלות אשפוז בכל מיטה סיעודית בשוק הפרטי לפי מפתח קבוע.

לאחר שהמפכ"ל שוחח עם צנגאוקר: אושרה צעדת משפחות החטופים
מצב עגום: ירידה דרמטית בביקורים תיירותיים באתרים בדרום

הסבסוד הוא עורק החיים של המחלקות הסיעודיות, שתפעולן יקר וברובן מאושפזים ישראלים שהכסף אינו מצוי בכיסם להשתתפות עצמית גבוהה. המעטים שיכולים הולכים למוסדות פרטיים, שעלות חודש אשפוז בהם יכולה להגיע ל־20 אלף שקל ויותר. אלא שעבור רוב הזקנים זו אינה אופציה, והם תלויים לחלוטין בהסכם המתחדש בין הממשלה לבין בתי האבות.

ככל שהמדינה מעלה את הדרישות לאיכות הטיפול במוסדות ולא משתתפת בעלויות, כך קטן התמריץ לתוספת מיטות סיעודיות בשוק הפרטי ומצטמצמת יכולתם של המוסדות לעמוד בדרישות ולהעניק למאושפזים טיפול באיכות טובה.

בימים אלה אמור משרד הבריאות לפרסם את מכרז האשפוז הסיעודי המעודכן, שיקבע לשנים הקרובות מצד אחד את חובות הטיפול במוסדות המפעילים מחלקות אשפוז סיעודי בסבסוד המדינה, ומצד שני את גובה השתתפות המדינה בעלויות של דרישותיה. מדובר במכרז בהיקף ענק של 2.5 מיליארד שקל. עם זאת, המוסדות מתריעים ערב פרסום המכרז כי עדיין קיים בטיוטה האחרונה שאליה נחשפו פער של לא פחות מ־27% בין תקצוב יום אשפוז כפי שמתמחרת המדינה לבין העלות בפועל.

נחי כ"ץ, מנכ"ל קדם - האיגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל, ציין בשיחה עם "מעריב" כי עשרות מנהלי מוסדות מתריעים זה חודשים בפני משרד הבריאות על הבעייתיות בפערים, ואף מנו לאחרונה את הליקויים בפני ועדת הבריאות של הכנסת. כך למשל עלות העסקת רופא (31 אלף שקל בחודש) ואחות (18 אלף שקל בחודש) במחלקות הסיעודיות גבוהה בכ־30% מהעלות המתוקצבת של שכרם שהמדינה מבקשת לקבוע, עלויות תפעול רבות של המוסדות כלל לא זוכות בטיוטת המכרז להשתתפות של המדינה ועוד.

כ"ץ מזהיר: "מוסדות שלא יוכלו לעמוד בעלויות לא ייכנסו לגירעון נוסף ויסגרו מיטות סיעודיות - משאב קריטי לאוכלוסייה המזדקנת, שבלעדיו אין למדינה מספיק פתרונות אשפוז סיעודי משלה. מוסדות אחרים יגרעו מאיכות הטיפול כדי לעמוד בדרישות שמטרתן בדיוק הפוכה. על משרדי האוצר והבריאות לתת מענה מציאותי שיאפשר איכות חיים לזקנים בישראל".

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "מדובר באחד המכרזים הגדולים, ומטרתו להבטיח שהטיפול יהיה מכבד ומותאם לתפיסות הטיפול העדכניות. העבודה על המכרז ארכה יותר משנה, לרבות ישיבות עם המוסדות, כאשר מטבע הדברים השיקולים כללו את מצב היציבות הפיננסית שלהם. המכרז טרם פורסם, ובימים אלה אנו מגבשים את התמחור והתקציב הסופיים, במקביל לשיחות עם מנהלי המסגרות".