ההסתדרות הרפואית הודיעה לפרופסור רוטשטיין מנהל בית החולים הדסה כי "כי בעקבות צעדים פוגעניים והרסניים, בית החולים ישבות ביום ראשון החל מהשעה 08:00 וללא הגבלת זמן". הדבר אומר למעשה, שבית החולים יפעל במתכונת שבת. הם טענו בשיחה עם "מעריב אונליין" כי "למעלה מעשרה מתמחים שהיו אמורים להתחיל בחודשיים הקרובים קיבלו לאחרונה הודעת ביטול, זאת לאחר שסוכם עמם שכן התקבלו להתמחות שם".

במכתב ששלח יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופסור ציון חגי נכתב: "הריני להודיעך כי מזכירות הר"י דנה בצעד הפתאומי והפוגעני, במסגרתו עצרת קליטת רופאים שהתקבלו לעבודה בהדסה, לרבות מתמחים שהיו אמורים להתחיל עבודתם בתחילת חודש פברואר 2019 . הרופאים הללו תכננו והסתמכו על מועד תחילת העבודה שקבעתם עימם והם כעת, בגלל החלטתך, יושבים בבית ללא שכר ומבלי שהחלו את התקופה הקריטית לקריירה הרפואית שלהם - היא תקופת ההתמחות".

"על אף שוועדי הרופאים בהדסה, וכן פרופ' ליאוניד אידלמן ועו"ד לאה ופנר, מנכ"לית הר"י, פנו אליך בעל פה ובכתב לאורך כל השבוע וביקשו שתחזור בך לאלתר מהחלטתך, אתה אינך עושה זאת ופוגע באופן חמור לא רק ברופאים, אלא גם בציבור מטופלים ובהדסה עצמה. לפיכך, אנו נאלצים להודיעך כי החל מיום ראשון ה - 10.2.19 , תתקיים בבית חולים הדסה עין כרם ובבית חולים הדסה הר הצופים, שביתה כללית במתכונת שבת וחג ללא הגבלת זמן".
בתוך כך, ד"ר ליאור אונגר יו"ר פורום המתמחים בהסתדרות הרפואית שלח גם הוא מכתב למנהל בית החולים הדסה: "הריני לפנות אליך בדחיפות כיו"ר פורום המתמחים של ההסתדרות הרפואית בנושא שבנדון. החלטתך שלא לקלוט מתמחים שסוכם עימם כי יחלו עבודתם בבית חולים הדסה היא פוגענית ולא חוקית. המדובר ברופאים מתמחים שהסתמכו ותכננו את עתידם על בסיס הסיכום עימם כי יחלו העבודה בהדסה".
"ידוע לך שתקופת ההתמחות ממילא הינה תקופה רגישה, עמוסה ומורכבת והצעד בו נקטת עלול להיות הרסני ולהסב למתמחים הללו נזק בלתי הפיך ופגיעה קשה בקריירה הרפואית העתידית. מיותר לציין כי במקביל ההחלטה פוגעת במתמחים שעובדים בהדסה ונותרים במחלקות בכוח אדם חסר. ככל שתמשיך בהתנהלותך כאמור, לפורום המתמחים אין כל ספק שהדסה תהפוך להיות מקום אליו מתמחים לא ירצו להגיע! אני קורא לך לחזור בך מהחלטתך לאלתר!".
מבית החולים הדסה טרם נמסרה תגובה