על רקע העומסים הכבדים במחלקות הפנימיות בבתי החולים ברחבי הארץ והעיכוב בהגשת המלצות הוועדה שהקים משרד הבריאות לשיקום הרפואה הפנימית וגיבוש חבילת הסיוע לרפואה הפנימית, המצב העגום עולה שלב. בשבועות האחרונים נאלצים מנהלי מחלקות פנימיות להתמודד עם הקפאה של תקנים חדשים של מתמחים. הדבר נכון לפחות לגבי חמישה בתי חולים, חלקם ממשלתיים. 
 
לטענת המנהלים, החל תהליך קליטת מועמדים חדשים, אבל אין אפשרות להשלים את הקליטה. ועד העובדים בהדסה השבית לפני חודשים ספורים את בית החולים מאותה סיבה, עד שהתקנים "הופשרו". אלא שלא ניתן היה לחזות שהתופעה תתפשט לבתי חולים נוספים. את ההנחיות להקפיא את הליך הקבלה קיבל כל מנהל מחלקה מהנהלת בית החולים שבו הוא עובד, וטיבן הכולל אינו ברור.
 
ההבנה שמדובר בתופעה כוללת, שלפי החשד מעידה על מדיניות חדשה, הגיעה לאחר שהמנהלים שיתפו זאת בקבוצת הוואטסאפ של איגוד מנהלי המחלקות הפנימיות. אף שנכון לאתמול רק חמישה מנהלים הודו בכך, לפי גורם באיגוד, "מדובר בבתי חולים נוספים, כי מנהלי המחלקות שעדיין לא בטוחים שמקפיאים להם תקנים מהססים לומר שגם אצלם קיימת בעיה, כדי לא להתעמת מול מנהלי בתי החולים שלהם".
 

"מתמחים מסיימים, תקנים מתפנים, אבל נאסר עלינו לקלוט מתמחים חדשים", הסביר אחד המנהלים. "בלית ברירה נפסיק להקצות תורנים לחדרי המיון, לא נוכל לשחרר מתמחים לרוטציות כחלק ממסלול התמחות ו/או לאפשר להם לגשת לבחינות". מנהל אחר הוסיף כי "על כל קליטת מתמחה צריך לנהל מלחמת עולם. במצב הנורא במחלקות, עם המסה העצומה של החולים, כל תקן לא מאויש הוא עלבון לחולים והתעללות בנו".
 

משרד הבריאות: "לאחר עבודה מאומצת של משרדי הבריאות והאוצר, אושרה בסוף 2018 תוכנית להקצאת 150 תקני מתמחים בבתי החולים. תוכנית זו נבנתה על בסיס צורכי המערכת וחוסריה, הן ברמה הלאומית והן ברמת כל בית חולים. במהלך הרבעון הראשון של 2019 נעשו על ידי המשרד המהלכים המשלימים להקצאת התקנים והמימון של הפעימה הראשונה, לרבות אישור נציבות שירות המדינה ופרסום טיוטת מבחן תמיכה".