קופת חולים מאוחדת סיימה את 2018 עם גירעון של כחצי מיליארד שקל, שהוא הסיבה העיקרית לעלייה החדה בגירעון הכולל של כל קופות החולים בארץ.
כך עולה מדוח משרד הבריאות לסיכום פעילותן של ארבע הקופות בשנת 2018. אלא שבמאוחדת מפנים אצבע מאשימה כלפי המדינה וטוענים שהקופה מופלית לרעה ושכספים שנגרעים ממנה מועברים למתחרות. 
 
לפי הדוח, בשנה שעברה נרשמה עלייה חדה בגירעון הכולל של קופות החולים - כ־352 מיליון שקל, לעומת כ־94 מיליון שקל בשנת 2017. הגרעון של המאוחדת הסתכם ב־489 מיליון שקל (לעומת עודף של כ־106 מיליון שקל ב־2017 ולאחר חמש שנים של התנהלות מאוזנת). גם קופת חולים לאומית הציגה גירעון, אם כי נמוך בהרבה - כ־11 מיליון שקל (לעומת עודף של כ־27 מיליון שקל בשנה שקדמה לה). 
 

מנגד, יתר הקופות "מחפות" על הגירעון של המאוחדת והלאומית בעודף שהן מציגות, ובכך הן מורידות את הגירעון הכולל לכ־352 מיליון שקל. קופת חולים כללית – לראשונה זה 15 שנה – מסיימת את השנה עם עודף של כ־23 מיליון שקל (לעומת גירעון של כ־433 מיליון שקל ב־2017). מכבי הציגה עודף של כ־125 מיליון שקל (לעומת עודף גבוה יותר ב־2017 של כ־206 מיליון שקל). 

"המניה הייתה מזנקת". קופת חולים "מכבי", צילום: ראובן קסטרו"המניה הייתה מזנקת". קופת חולים "מכבי", צילום: ראובן קסטרו

 
במשרד הבריאות מסבירים את הגידול בגירעון של מאוחדת בעיקר בעלייה משמעותית ולא מתוכננת בהוצאות הקופה בכל התחומים המשמעותיים, ובהם אשפוז, שכר ותרופות. לעומת זאת, במשרד טוענים שהמעבר של הכללית מגירעון לעודף יגרום דווקא למצב שבו "הקופה תתקשה להמשיך לשמור על רמת שירותים דומה בשנים הבאות", לאחר שהיא "ריסנה באופן משמעותי את הוצאותיה, בעיקר בתחום רכש בתי חולים והפחתה משמעותית של הוצאות הפיתוח".
בין סעיפיו הרבים, מתייחס הדוח גם לשיעורי המבוטחים בכל קופה. כל אחת מהקופות הציגה גידול במספר מבוטחיה: 3.5% במכבי (2,223,000 מבוטחים), 2.3% במאוחדת (1,198,000 מבוטחים), 1.7% בכללית (4,499,000 מבוטחים) ו־0.2% בלאומית (712,000 מבוטחים).
 
מקופת חולים מאוחדת נמסר: "בעשור האחרון נעשו בתקציב הבריאות שינויים בהקצאת המשאבים, באופן שגרע ממבוטחי מאוחדת כ־498 מיליון שקל בשנה – סכום אדיר שמצטבר בשלוש השנים האחרונות לכדי 1.5 מיליארד שקל. כספים אלו שנגרעו הועברו למימון קופות חולים כללית ולאומית. עיון בדוח מעלה עוד כי כל נפש מבוטחת במאוחדת זוכה לתמיכה בשיעור של 66% בלבד משיעור התמיכה שמעבירה המדינה למבוטחי לאומית. אלמלא עיוותים אלו הייתה מאוחדת ממשיכה להיות מאוזנת, ואף עשויה הייתה להציג עודף של כ־57 מיליון שקל". 
 
משירותי בריאות כללית נמסר: "הדוח מבטא באופן ברור את האפליה שנוקטת המדינה והיעדר תקצוב שוויוני של בתי החולים של כללית, שמשרתים את כלל תושבי המדינה, לעומת בתי החולים הממשלתיים. הנהלת הכללית פועלת נמרצות על מנת לסיים עיוות משווע זה. על המדינה לפתור סוגיה זו באופן מיידי - ויפה שעה אחת קודם".
 
ממכבי שירותי בריאות נמסר: "מכבי הפחיתה את הסכום הגדול ביותר מדמי החבר בביטוח המשלים – כ־400 מיליון שקל - ואנו הקופה היחידה שצומחת במספר החברים ושמגדילה את ההשקעה בפיתוח ובינוי מרפאות חדשות. אם הקופות היו גופים מסחריים הנסחרים בבורסה – המניה של מכבי הייתה מזנקת והיתר היו נופלות".