עלייה חדה של 169% בעשור האחרון בשיעור האוטיזם בקרב ילדים בישראל – כך לפי מחקר שערכה קופת החולים מכבי. לפי הנתונים, שהקופה מפרסמת הבוקר לראשונה, בשנת 2007 נרשם מקרה אחד של אוטיזם לכל 210 ילדים, ובשנת 2018 מקרה אחד לכל 78 ילדים. כל זאת כשהעלייה לאורך השנים היא רציפה. יודגש כי מדובר בנתוני אמת המבוססים על בחינה פרטנית של כל תיקי האבחונים (כמובן, של מבוטחי מכבי), שלא כפי שנהוג במחקרים רבים שבהם הממצאים מבוססים על סקרים, דגימות או נתונים כלליים.
אחד הממצאים הבולטים במחקר הוא שהעלייה הדרמטית נוטה יותר למין הזכרי, כאשר בקרב בנים נצפתה עלייה של 177% בעשור, לעומת 136% אצל בנות. עם זאת, הנתון שהשכיחות לאוטיזם גבוהה יותר אצל בנים - אינו חדש. כך, אצל בנים, השכיחות לפני עשור עמדה על מקרה אחד לכל 133 ילדים, ואילו כעת - על מקרה אחד של אוטיזם לכל 48 ילדים. אצל בנות, לעומת זאת, ב־2007 נרשם מקרה אחד לכל 526 ילדות, וכיום - מקרה אחד ל־222 ילדות. יש לציין כי העלייה נרשמה על אף ההחמרה בקריטריונים להגדרת אוטיזם, שהייתה אמורה לייצר ירידה בשיעור המאובחנים. כמו כן, גם תהליך האבחון השתנה, ובנוסף לאבחון של רופא מומחה, נדרשת גם מעורבות של פסיכולוג התפתחותי. 

בנוסף, יש לציין כי במקביל לעלייה בארץ, חלה עלייה דומה בשיעור המאובחנים בעולם. כך למשל, ממחקרים בארה"ב עולה שבעבר רוב הילדים שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי (יותר מ 60% מהם) היו בעלי לקות שכלית, והיום נתון זה עומד על פחות מ־40%. כלומר, העלייה המשמעותית באבחונים היא דווקא בקרב ילדים המוגדרים על פי רוב "בתפקוד גבוה" - ומגמה דומה קיימת בארץ: "העלייה במספר הילדים המאובחנים נמשכת כבר שני עשורים ויותר. האבחונים מוקפדים מאוד ובכל זאת יש עלייה דרמטית, שנראה שעדיין לא הגיעה לשיאה", אומר הנוירולוג ד"ר מיכאל דוידוביץ, מנהל תחום התפתחות הילד במכבי ומכון קס"מ (קהאן־סגול־מכבי) ומי שערך את המחקר.

"אין ספק כי לגנטיקה יש תפקיד בהתפתחות אוטיזם, אך מאחר שזו לא משתנה בשנים בודדות, ההסבר נמצא בגורמים חיצוניים. העלייה בתחלואה קיימת במספר תחומים ברפואה ההתפתחותית, כגון הפרעת קשב, תקשורת ושפה. לדברי דוידוביץ, "בין הגורמים הסביבתיים הבולטים יש לציין את חדירת המסכים לחיי ההורים וילדיהם הצעירים. במקרים שבהם באופן תורשתי יש למוח פגיעות מסוימת, הצפייה המוגזמת במסכים, במיוחד של ההורים, אך גם של תינוקות ופעוטות, עלולה להשפיע על תחומי התפתחות שונים, וחשוב מאוד להיות ערים לכך".