כמדי שנה מאז 2013, משרד הבריאות מפרסם את דוח מדדי האיכות, שבו מובא סיכום שנתי של תוכנית ייעודית המודדת כתריסר מערכות בריאות במסגרת מדדי איכות מוגדרים מראש. יש לציין כי הדוח השנתי שהתפרסם אתמול, נכון לסיכום שנת 2018, מעיד במרבית התחומים על המשך מגמה חיובית, שלפי משרד הבריאות מוכיחה את הצלחתה של תוכנית המדדים.
 
הדוח התייחס, בין השאר, לזיהום באתר הניתוחי, הנחשב לאחד הזיהומים השכיחים ביותר הנרכשים בבית החולים ולאחד הסיבוכים הקשים והשכיחים ביותר המתרחשים לאחר הניתוח. בתוכנית ישנם שלושה מדדים הנוגעים למתן טיפול אנטיביוטי מניעתי מספיק במהלך ניתוח, ובשלושתם נצפה שיפור רציף לאורך שנות המדידה: מ־78% ל־85% בניתוחי מעי גס ורקטום, מ־78% ל־95% בניתוחים קיסריים ומ־66% ל־88% בניתוחי תיקון של שברי צוואר הירך.


למרות זאת, קיימים ממצאים מדאיגים, בייחוד על רקע סערת ההתחסנות וריבוי מקרי החצבת שנרשמו בשנה החולפת. הבולט בהם עולה במסגרת מדד טיפות החלב. בין הנושאים בהקשר זה, קיימת התייחסות לבדיקות התפתחות תקופתיות וניטור ביצוע חיסוני שגרה. אף ששיעור העמידה במדד מתן מנת חיסון MMR או MMRV לפעוטות עד גיל 13 חודשים עלה במעט, ל־66%, כותבי הדוח מבהירים כי השיעור “נמוך ונדרשת המשך בחינה מעמיקה לזיהוי גורמים המשפיעים על היעדר שיפור מספק במדד זה. זאת, בייחוד לנוכח התפרצות מחלת החצבת בתקופה האחרונה”, (יצוין שהמדד מתייחס רק לחיסון הראשון, שניתן בגיל שנה, ולא לשני, שניתן בכיתה א’). 

בהתייחס למתן ארבע מנות של חיסון מחומש לפעוטות בני שנה וחצי, שיעור העמידה במדד עלה גם הוא רק במעט, מ־75% ב־2016, דרך 78% ב־2017 לכדי 79% ב־2018. נוסף על כך, במדד שמתפרסם השנה לראשונה, נבדק שיעור התינוקות בגיל שבעה חודשים שקיבלו שלוש מנות חיסון נגד שעלת ונמצא שאחוז העמידה במדד ברמה לאומית בשנת 2018 הוא 62 בלבד.