מחלת הסרטן היא סיבת המוות המובילה בישראל בקרב נשים וגברים, כך עולה מנתונים שפרסם היום (חמישי) משרד הבריאות. עוד עולה כי ישראל נמצאת במקום טוב השוואה למדינות אחרות בעולם המערבי. 

על פי הנתונים, הסרטון הוא גורם המוות המוביל כבר משנת 99'. בשנים 2016-2014 הוא היה הסיבה הראשונה בקרב נשים בגיל 74-15 וגברים בגיל 25 ומעלה. בשנת 2016 רבע מהפטירות היו מסרטן.

גורם המוות השני הוא מחלות לב. בשנים 2016-2014 מחלת לב היתה הסיבה הראשונה לנשים בגיל 75 ומעלה והסיבה השנייה לנשים בגיל 45-74 וגברים בגיל 45 ומעלה. בשנת 2016, מחלות לב היו 15% מכלל הפטירות. במקום השלישי והרביעי נמצאים מחלות כלי דם במוח וסוכרת, כאשר הסדר מתהפך בין הנשים לגברים. 

בשנים האחרונות, סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים הינן סיבות המוות המובילות בגיל 4-0 ואחריהן תאונות, המהוות יחד כשלושה רבעים מכלל הפטירות בקרב בני 4-0..

הנתונים מתייחסים גם למיתות שלא בדרך הטבע, דוגמת תאונות או התאבדויות. בממוצע השנים 2016-2014, תאונות היתה סיבת המוות הראשונה בקרב בנים ושניה בקרב בנות בגיל 24, והשלישית בגיל 14-0 וגיל 44-25 בקרב שני המינים. התאבדות היתה סיבת המוות השנייה בקרב גברים בגיל 44-15 ונשים בגיל 44-25, והשלישית בקרב נשים בגיל 24-15.

בעשור האחרון, נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית סיבות המוות, ובמיוחד במחלות לב, רצח, תאונות, מחלות כלי דם במוח, מחלות כליה, התאבדות וסוכרת. לעומת זאת, נרשמה עליה בדמנציה, אלח דם ואלצהיימר בקרב שני המינים.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל נמוך בישראל מקנדה, ארה"ב ומרבית ארצות אירופה. בשנת 2015, ישראל מדורגת במקום הרביעי הנמוך לגברים מתוך 25 מדינות ורק בקנדה, לוקסמבורג ושוויץ נרשם שיעור נמוך יותר, ואילו הנשים במקום השמיני הנמוך לאחר צרפת, ספרד, שוויץ, איטליה, לוקסמבורג וקנדה, שבהן נרשם שיעור נמוך יותר, ושיעור דומה בפינלנד.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל נמוך בישראל בהשוואה לארה"ב, קנדה ומרבית מדינות אירופה בסרטן, מחלות לב, מחלות כבד, אלצהיימר, תאונות והתאבדות, וכן ממחלות כלי דם במוח בהשוואה למרבית מדינות אירופה. לעומת זאת, השיעור בישראל גבוה פי 4.5 באלח דם, פי 2.7 במחלות כליה, פי 2.5 בסוכרת, ופי 1.9 ביתר לחץ דם בהשוואה לממוצע 15 מדינות המערב ב-EU בשנת 2015.