בשנה אחת אובחנו בישראל 5,436 חולות חדשות עם גידול בשד; 4,792 אובחנו עם גידול חודרני ו-644 עם גידול ממוקד (שנחשב כשלב המוקדם יותר במחלה), 1,038 נשים נפטרו מסרטן חודרני של השד. כך, עולה מנתונים שמפרסמת היום ׁׁ(רביעי) האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות בסימן פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד, אשר מצוין בישראל ובעולם במהלך חודש אוקטובר. הנתונים, המעודכנים ביותר להיום, נכונים לשנת 2016.כיום חיות בישראל 23,969 נשים שאובחנו עם סרטן השד בשנים 2012-2016 ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה, מהן 21,275 שאובחנו עם מחלה חודרנית ו-2,694 נשים שאובחנו עם מחלה ממוקדת.עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל 50 - הן בסרטן חודרני והן בסרטן ממוקד של השד: הסיכון הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות, והוא בדרך כלל גבוה יותר ביהודיות בהשוואה לערביות. בקבוצות הגיל הצעירות, שיעורי ההיארעות דומים בין קבוצות האוכלוסייה השונות.לדבריה של פרופסור ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, "בשנת 2016 היווה סרטן חודרני של השד כשליש מכלל הגידולים החודרניים בנשים. בסך הכל אובחנו בשנה זו 4,792 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, 84% מהן יהודיות, 4,029 במספר, 10% מהן ערביות, 490 במספר, והיתר, 6%, 273, הן נוצריות שאינן ערביות". היא מזכירה כי "לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התפלגות האוכלוסייה הכללית בישראל בשנת 2016 הייתה 75% יהודים, 21% ערבים והיתר 4%".מהנתונים עולה כי בעוד שמספר המאובחנות מדי שנה בסרטן חודרני של השד בשנים 2016-1996 בקרב יהודיות הייתה יציבה, בקרב ערביות נצפתה עלייה מובהקת במספר המאובחנות החדשות במשך כל התקופה, בקצב של כ-2% בשנה.לעומת זאת, מגמת האבחון של סרטן ממוקד של השד (שלב מוקדם במיוחד) בשנים 1996-2016 הייתה של עלייה מובהקת בכל קבוצות האוכלוסייה: ביהודיות קצב העלייה בשנים 1999-1996 היה של 15% לשנה, וקצב זה התמתן ל-2.5% לשנה בשנים הבאות, 2016-1999; בערביות קצב העלייה היה קרוב ל-4% לשנה במשך כל התקופה; בנוצריות שאינן ערביות, קצב העלייה היה קרוב ל-3% לשנה במשך כל התקופה.עוד עולה שאחוז הנשים שאובחנו עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד או מקומי) היה 64% בשנת 2016 (58% בשנת 2005); אחוז הנשים שאובחנו עם מחלה גרורתית היה, 3.4% בשנת 2016 (3.6% בשנת 2005). ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2011-2007 גבוהה יחסית: 89% בקרב יהודיות ו-84% בקרב ערביות (השיעורים המקבילים למי שאובחנו בשנים 2001-2006 היו, בהתאמה, 87% ו-80, ולמי שאובחנו בשנים 1996-2000 היו, בהתאמה, 85% ו-74%). (בהקשר זה, מנתונים שמפרסם היום האיגוד לכירורגיה פלסטית עולה שמדי שנה מתבצעים בישראל כ-1,000 ניתוחים לשחזור השד מסוגים שונים בקרב נשים המתמודדות עם סרטן השד.)כאמור, בשנת 2016 נפטרו מסרטן חודרני של השד 1,038 נשים בישראל, כאשר זהו הגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן בקרב נשים, האחראי ל-כחמישית מכלל התמותה מסרטן בנשים בכלל המגזרים. עיקר התמותה הוא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות. כ-13% מכלל הנפטרות (135 נשים) היו צעירות מגיל 50 בעת פטירתן. הגיל הממוצע של הנפטרות מהמחלה היא 70.3 והגיל החציוני 70.7. בקרב יהודיות, התמותה מסרטן חודרני של השד בתקופה 1996-2016 ירדה במובהק, בקצב של כ-2% בשנה, בין 1996-2016. בקרב נשים ערביות ונוצריות שאינן ערביות מגמות התמותה היו יציבות במשך כל התקופה.יצוין שלפי נתוני ארגון הבריאות העולמי לשנת 2018, סרטן השד הוא הראשון בשכיחותו מבחינת היארעות ומבחינת תמותה בקרב נשים בעולם. בהשוואה למדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם, ישראל נמצאת במקום ה-26 מבחינת היארעות, ובמקום ה-64 מבחינת תמותה מסרטן השד. האבחון המוקדם והטיפול העדכני, מובילים לשיפור שיעורי הריפוי וירידה בשיעורי התמותה. "ישראל היא בין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד, בזכות העלייה בשיעור הגילוי המוקדם, כמו גם עליית המודעות למחלה ושיפור אפשרויות הטיפול", אומרת מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן.