ממצאים מעודדים של הרשם הלאומי לסרטן הוצגו היום במסיבת עיתונאים שקיימה האגודה למלחמה בסרטן, אשר מצביעים על המשך עלייה בהישרדות מהמחלה בישראל. באירוע, שהתקיים לקראת מבצע ההתרמה "הקש בדלת", שצפוי להתקיים זו השנה ה-59 ביום שני הקרוב ברחבי הארץ, הוצגו לראשונה נתונים שהראו שיפור בהישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני בכל סוגי הסרטן.מדובר בעלייה באחוז ההישרדות, שעומד על 20% אצל אנשים שאובחנו בשנים 2007-2011, לעומת שיפור של 13% אצל אנשים שאובחנו בשנים 1996-2000. עלייה זו נצפתה בכלל האוכלוסייה, אולם ההישרדות היתה גבוהה יותר אצל נשים לעומת גברים, ואצל יהודים לעומת ערבים: מ-56% ל-67% בגברים יהודים; מ-48% ל-54% בגברים ערבים; מ-61% ל-70% בנשים ערביות ומ-63% ל-71% בנשים יהודיות.ההישרדות נצפתה בשכיחות גבוהה יותר בסוגים מסוים של הסרטן, בפרט באלה שקיימת בדיקה לגילוי מוקדם. כך למשל, ההישרדות היחסית מסרטן חודרני של השד עלתה באופן מובהק סטטיסטית במי שאובחנו בשנים 2011-2007 בהשוואה למי שאובחנו בשנים 2000-1996 (89% לעומת 85% בנשים יהודיות, ו-84% לעומת 74% בנשים ערביות, בהתאמה).בסרטן הערמונית, הנפוץ ביותר בקרב גברים יהודים ובין הנפוצים ביותר בקרב גברים ערבים כגורם תחלואה – ההישרדות היחסית עלתה בקרב יהודים שאובחנו בשנים 2011-2007 בהשוואה למי שאובחנו בשנים 2000-1996 באופן מובהק סטטיסטית (97% לעומת 87%, בהתאמה) אבל נשארה יציבה בקרב גברים ערבים (87% לעומת 85%, בהתאמה).בסרטן המעי הגס והחלחולת, שהוא בין שלושת סוגי הסרטן הנפוצים ביותר בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, בכל קבוצות האוכלוסייה שנבדקו נצפתה עלייה בהישרדות היחסית לחמש שנים, ככל שמועד האבחנה היה מאוחר יותר: בגברים יהודים מ-59% בקרב מי שאובחנו בשנים 2000-1996 ל-72% בקרב מי שאובחנו בין 2011-2007; בנשים יהודיות, מ-59% ל-69%; בגברים ערבים, מ-51% ל-70%, ובנשים ערביות, מ-54% ל-64%.בסרטן הריאה, שבדרך כלל מתגלה בשלב מתקדם וההישרדות אפוא נמוכה, נצפתה עלייה מובהקת בהישרדות, אולם היא מורגשת משמעותי יותר באוכלוסייה היהודית לעומת הערבית. מדובר בסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים ערבים בישראל, ודווקא אצלם העלייה בהישרדות היחסית היא הנמוכה ביותר - מ-15% (במי שאובחנו בשנים 2000-1996) ל-18% (במי שאובחנו בשנים (2011-2007). זאת, לעומת עלייה מ-15% ל-21% בגברים יהודים, 23% ל-33% בנשים יהודיות ומ-18% ל-27% בנשים ערביות.


 


את הנתונים הציגו מירי זיו, סגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן, פרופ' אברהם קוטן, יו"ר האגודה, ופרופ' ליטל קינן־בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות. "נתוני ההישרדות הם מדד חשוב לאיכות הטיפול בסרטן וליעילותן של תוכניות לגילוי מוקדם", אמרה פרופ' קינן־בוקר. "מעקב אחריהם מאפשר להבין את המערכות ולהעריך טכנולוגיות טיפוליות. עם זה, נתוני ההישרדות מושפעים גם מסוגי הגידולים השכיחים באוכלוסייה, מקיומה של טכנולוגיה לגילוי מוקדם - שהוכחה כיעילה לסריקת האוכלוסייה - ומהשונות במידת הקטלניות של סוגי הסרטן השונים".
 
זיו הוסיפה: "תרומות הציבור במבצע 'הקש בדלת', כמו גם לאורך כל השנה, מאפשרות לאגודה לקדם פעולות שבכוחן להציל חיים, ובראשן קידום חקר הסרטן, ייזום וסיוע בהפעלת תוכניות לאומיות למניעה ואבחון מוקדם ומימון תקנים לצוותים טיפוליים".