האגודה למלחמה בסרטן קיימה מסיבת עיתונאים לקראת מבצע ההתרמה "הקש בדלת", שצפוי להתקיים זו השנה ה-59 ביום שני הקרוב ברחבי הארץ. בין ההממצאים שהוצגו נחשף מחקר דרמטי שרומז לקשר בין חשיפה לזיהום אוויר במהלך ההיריון ובין התפתחות סרטן בתקופת הילדות. זאת, על רקע חששות שהועלו בעשור האחרון לפיהן חשיפה לזיהום אוויר במהלך ההיריון עלולה לגרום לעלייה בסיכון למומים מולדים, לידות מוקדמות ואף סרטן בילדים.המחקר, שמומן בסיוע האגודה למלחמה בסרטן, בדק את הקשר האפשרי בין חשיפה לזיהום אוויר במהלך תקופת ההיריון, ובין התפתחות סרטן בילדות, הן בילדים שנולדו מהריונות ספונטניים והן מהריונות בעקבות טיפולי הפריה חוץ גופית. את המחקר ערכה פרופ' ליאת לרנר-גבע, מנהלת היחידה לחקר בריאות האישה והילד במכון גרטנר במרכז הרפואי שיבא תל השומר, טראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת באוניברסיטת תל אביב.המחקר מבוסס על עוקבה הכוללת 220,805 תינוקות שנולדו בישראל בין השנים 2004-1997. המידע לגבי זיהום אוויר מבוסס על מידע מתחנות ניטור זיהום אוויר ברחבי הארץ, וכולל מידע על רמות חלקיקים ((PM10, תחמוצות גופרית ((SO2, תחמוצות חנקן (NOX) ואוזון (o3). בעזרת שימוש במערכות מידע גיאוגרפיות ממוחשבות (GIS), הוערכה חשיפה למזהמים שונים במהלך ההיריון בכלל, ובטרימסטרים שונים בפרט, וזאת לכל אישה בהתאם לכתובת מגוריה.נתוני עוקבת הילדים הוצלבו עם רישום הסרטן הלאומי לפי תעודת הזהות של הילד. חושב מודל רב-משתני על מנת להעריך את הסיכון לסרטן בגיל הילדות. המודל כלל חשיפות למזהמים שונים בחלוקה לפי שלישונים (רמת חשיפה נמוכה/בינונית/גבוהה) ומאפייני האם והילוד. נצפו 485 מקרי סרטן בגיל הילדות עם שיעור היארעות של 1.65 ל-10,000 שנות אדם. נמצא רמז לקשר בין חשיפה במהלך ההיריון לתחמוצות גופרית (SO2), שמקורן בצינורות פליטה של כלי רכב ומארובות של תחנות כוח ותעשייה, ולתחמוצות חנקן (NOx) שמקורן בשריפת פחם וסולר תעשייתי בתחנות כוח ובתי זיקוק, ובין עלייה בסיכון לסרטן בילדות. חשיפות לרמות חלקיקים ואוזון לא נמצאו כקשורות לסיכון להיארעות סרטן בגיל הילדות.המחקר הינו הראשון בישראל אשר בדק את השפעת החשיפה לזיהום אוויר בהיריון על סרטן בילדות. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לחזק או לדחות את הקשר האפשרי שנצפה, כולל מדידת החשיפה בצורה מדויקת יותר והיקף מדגם גדול יותר. מידע זה חיוני למקבלי ההחלטות על מנת לתמוך בפעולות להפחתת זיהום האוויר.