מספר הקבילות המוצדקות שהוגשו נגד קופות החולים עלה בשנת 2018, כך עולה מדוח פעילות נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות לשנה זו. בשנה שעברה חלה עלייה באחוז הקבילות המוצדקות נגד קופות החולים ביחס לשנת 2017, 32.3% מכלל הקבילות נגדן (לעומת 27.6% בשנה קודם). 

לפי הדוח, בשנה זו הסתיים בירורן של 12,266 פניות, מתוכן 6,804 קבילות ופניות שהתייחסו לקבלת שירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (בשנה זו התקבלו 756 קבילות נוספות, שבירור רובן המוחלט הסתיים בשנת 2019). 66 מתוכן נגעו לשירותים שמסופקים ישירות על ידי משרד הבריאות, והיתר על ידי קופות החולים. 

מתוך סך הקבילות שהוגשו נגד קופות החולים והסתיים בהן טיפול הנציבות בשנה זו, 32.3% נמצאו מוצדקות, וכן ב־16.2% מהן הבעיה באה על פתרונה לאחר התערבות הנציבות. אחוז הקבילות שבהן אינטרס המבוטח מומש (ונמצאו כמוצדקות או בהן הבעיה באה על פתרונה), עומד על 48.5% מתוך כלל הקבילות, לעומת 45.1% ב־2017. 

מניתוח הקבילות העוסקות בסל הבריאות, בתחום "אספקת תרופות", נמצא כי מחצית הקבילות בנושא נוגעות לתרופות לסרטן ומערכת החיסון (171 קבילות). יש לציין כי בקבילות העוסקות בנושא של בדיקות בולטות בעיקר תלונות המוגשות בתחום הדימות. בנוסף, בקבילות העוסקות בנושא טיפולים, בלטון במספרן התלונות על הטיפולים בתחומי בריאות השן שמהווים 14.3% מכלל הקבילות בתחום (89 קבילות). 

42.77% מכלל הקבילות בתחום זה: 391 קבילות סך הכל, כשבהן 302 בדיקות ביחס ל־MRI עם 40% קבילות מוצדקות, ו־62 קבילות ביחס לבדיקות PET, מהן 32% נמצאו מוצדקות. בעקבות ממצא זה, צוין בדוח כי "יש לתת את הדעת לסיבת ריבוי הקבילות והמחלוקות בתחום זה, ולבחון את הצורך בשיפור הליכי האישור של בדיקות MRI במסגרת קופות החולים”. 

לגבי קופות החולים, חלוקת "עוגת" הקבילות תואמת גם לגודל הקופה באוכלוסיית המבוטחים: כללית עם 51.5% מהקבילות, מכבי עם 26.2%, מאוחדת עם 13% ולאומית עם 9.3%. עם זאת, בהשוואת מספרי הקבילות ל־10,000 נפשות מבוטחות, לאומית היא הקופה בעלת מספר הקבילות לנפש הגבוה ביותר (5.3), אחריה מכבי (4.79), כללית (4.65) ולבסוף מאוחדת (4.41).