משבר הקורונה הביא את מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לעדכן את תוכנית הביקורת השנתית שלו, והיא תכלול את התנהלות הגופים שהיו אמונים על משבר הקורונה, ובראשם משרדי הבריאות והאוצר. אנגלמן סבור שלנוכח משבר הקורונה, יש לפעול לאלתר לפישוט הליכים בירוקרטיים. "המלצות הביקורת בדוחות המבקר הנוגעים לפישוט הליכים בירוקרטיים, בכפוף לשמירה על כללי מנהל תקין, כוחם יפה בפרט בשעה זו של התמודדות ממשלתית עם משבר הקורונה", ציין אנגלמן והמליץ: "על המשרדים השונים לפעול לפשט הליכי בירוקרטיה שלא לצורך. זה נכון בימי שגרה וקל וחומר בעתות חירום כפי שאנו חווים במשבר הקורונה".

אנגלמן ציין עוד, כי בדו"ח השנתי שהוגש עלו ליקויים מהותיים בטיפול באוכלוסיות הראויות לקידום. "בפרט בימים אלו, נדרש להטות אוזן לצורכי אוכלוסייה זו, ולסייע לה לצלוח את המשבר". לדעתו, משבר הקורונה יצר הזדמנות למשרדי הממשלה ולגופים הציבוריים לפיתוח השירות הדיגיטלי והנגשת השירותים לאזרחים בכלים מקוונים מתקדמים. 

בתי החולים הממשלתיים בגירעון ולא התבקשו להתייעל

כאמור, הדוח מתייחס לתקופה שלפני פרוץ המגיפה, והאו מתייחס גם למצב מערכת הבריאות באופן כללי. בדוח נמתחת ביקורת על המצב הכלכלי בבתי החולים הממשלתיים. מהנתונים עולה כי כ-50% ממיטות האשפוז הכללות בישראל הן בבעלות משרד הבריאות ומתוך 24 בתי החולים בארץ – 11 הם ממשלתיים. המבקר קובע כי "כפל תפקידיו של משרד הבריאות כמאסדר וכבעליהן של כמחצית ממיטות האשפוז הכלליות בארץ יוצר מתח מובנה בין פעולותיו המשפיעות על ההכנסות של בתי החולים שבבעלות, לבין היותו שותף לעדכון התמחור של הפעולות והשירותים הרפואיים בתוקף תפקידו כמאסדר", קובע מבקר המדינה.

מהדו"ח עולים פערים משמעותיים בין המחירון של משרד הבריאות לשירותי בריאות כללית בצנתורי לב. בעוד שהמחירון של משרד הבריאות עומד על 39 אלף שקל לצנתור, בבית חולים של שירותי בריאות כללית המחירון עומד רק על 19 אלף שקל. "ועדת המחירים לא דנה בצורך לעדכן את מחירי הצנתורים. גם בתחומים אחרים, כגון הפרעות אכילה וטיפולים באורתופדיה אונקולוגית חל עיכוב בעדכון התמחור", מצוין בדו"ח.

צנתור לב (ארכיון) צילום: הדס פרוש, פלאש 90צנתור לב (ארכיון) צילום: הדס פרוש, פלאש 90

המבקר מתריע, כי בשנת 2017 הסתכמו גירעונות בתי החולים הממשלתיים ב-1.55 מיליארד שקל. "למרות הסיוע התקציבי שניתן להם לכיסוי גירעונותיהם, לא דרשו מהם משרדי האוצר והבריאות להתייעל", אומר המבקר.

בסיכום הפרק, מותח מבקר המדינה ביקורת על ריבוי הכובעים של משרד הבריאות כמאסדר של מערכת הבריאות וכבעליהם של בתי החולים הממשלתיים. "תמונת המצב מדגישה את המתח המובנה שבו נמצא משרד הבריאות".