לקראת שבוע המודעות הבינלאומי לסרטן העור, שמתחיל היום - מפרסמת האגודה למלחמה בסרטן, בשיתוף משרד הבריאות, את הנתונים, שלפיהם ב־2017 אובחנו בישראל 1,798 חולים חדשים עם מלנומה ממארת של העור. עוד עולה כי שיעורי החולים בקרב גברים ונשים דומים עד גיל 55. 

מגיל זה, עולה השיעור בגברים בהשוואה לנשים. בקרב יהודים, שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר נצפו בילידי אירופה־אמריקה ובילידי ישראל. בשנים 1996־2017 נרשמה עלייה מובהקת באבחון המלנומה גם בקרב גברים וגם בקרב נשים, עובדה המעידה על עלייה בגילוי מוקדם של המחלה.

נתון חשוב נוסף מצביע על כך שאחוזי ההישרדות של חולי מלנומה חודרנית של העור בחמש השנים הראשונות עולה עם הזמן. בין השנים 1997־2001 נרשמו 84% הישרדות בקרב גברים ו־87% בקרב נשים. אחוזים אלו עלו עם השנים, ובין השנים 2007־2011 נרשמו 88% ו־90% הישרדות בקרב שני המינים (בהתאמה). 

נכון לסוף שנת 2017 חיו בישראל כ־7,860 תושבים שאובחנו עם מלנומה של העור בשנים 2013־2017: 4,953 מהם אובחנו עם מלנומה חודרנית ממאירה ו־2,907 מהם אובחנו עם מלנומה ממוקדת של העור.

בשנת 2017 נפטרו 186 אנשים בישראל ממלנומה חודרנית ממאירה של העור (כ־15 בממוצע מדי חודש). שיעורי התמותה הגבוהים ביותר נצפו בקבוצת הגיל 75+.

עוד יצוין כי בקרב נשים יהודיות נצפתה מגמת ירידה מובהקת בשיעור של 1.3% לשנה בקרב חולות במלנומה חודרנית ממאירה בין השנים 1996־2017.