"הסתדרות האחים והאחיות בישראל מודיעה בזאת, כי החל מיום 20.07.2020 תפתח בשביתה במתכונת חירום בבתי החולים, בקהילה ובבריאות הציבור - וזאת מתוך אחריות לאומית ועל מנת לעצור את הקריסה של מערך האחים והאחיות ולהציל חיי אדם!". כך כתבה היום (רביעי) אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל במכתב ששיגרה בשעה האחרונה למנהלי בתי החולים, למנהלי קופות החולים ולמשרד הבריאות. 

עוד כותבת אילנה כהן "נראה כי במבחן המעשה משרד האוצר אינו עושה די כדי להעמיד את חיי האדם ובריאות העם בראש סדר העדיפויות, ועל כן לצערנו לא נותרה בידינו הברירה אלא לנקוט בצעדים ארגוניים, בטרם נאלץ להתמודד עם החלטות בלתי מוסריות ובלתי אנושיות - למי לתת טיפול הולם ולמי לא. אבדן היכולת להעניק טיפול הולם לאזרחי ישראל, יעלה בחיי אדם רבים – ואיננו מוכנים להיות חלק מהתנהלות זו". 

"אנו האחים והאחיות החלטנו לעשות מעשה ולנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו על מנת למנוע פגיעה ואבדות בנפש, להפסיק את הידרדרות אל מול הקורונה ולהימנע מ"יום הכיפורים" הצפוי של מערכת הבריאות הציבורית", סיכמה יושבת הראש.