לראשונה זה שנתיים וחצי נרשמה ירידה במספר בני הנוער המעשנים בישראל – כך עולה מסקר חדש של המיזם למיגור העישון בישראל, אשר מייחס את הירידה להשפעות מגיפת הקורונה. הירידה הגדולה ביותר נרשמה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות ובטבק לגלגול, בעוד שבצריכה של נרגילות נרשמה עלייה.

הסקר מבוסס על שאלון אינטרנטי שבוצע בקרב 333 בני־נוער בספטמבר השנה, אשר ממצאיו הושוו לתוצאות סקרי מעקב זהים של המיזם מאפריל 2018, מאי 2019 ואפריל 2020. הממצאים צפויים להיות מוצגים היום בדיון בוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול של הכנסת בנושא התמודדות עם סכנות העישון במשבר הקורונה. 

בין שאר הממצאים, עולה כי בין אפריל לספטמבר השנה חלה ירידה מ־20.2% ל־13.9% בהיקף השימוש של בני־נוער בגילאים 15־17 בסיגריות, טבק לגלגול וסיגריות אלקטרוניות. הירידה הגדולה ביותר נרשמה בצריכת סיגריות אלקטרוניות - מ־9.7% במאי 2019, ל־7.9% באפריל 2020 ועד 3.2% בספטמבר 2020. אחריה, נרשמה ירידה בצריכת טבק לגלגול, מ־4.6% באפריל ל־1.6% בספטמבר 2020. הסיגריות רשמו אף הן צניחה השנה מ־9.8% באפריל ל־7.4% בספטמבר.

לעומת זאת, מוצר עישון אחד, הנרגילה כאמור, רשם עלייה בחודשים האחרונים בקרב אותם גילאים. צריכת נרגילה ממשיכה לעלות בעקביות מ־4.3% במאי 2019, ל־5.6% באפריל 2020 ועד 8.1% בספטמבר 2020. המיזם למיגור העישון תולה את הירידה בשיעור בני הנוער המעשנים בנגישות שלהם לרכישת מוצרי טבק ועישון בשל מגפת הקורונה וכן בניצנים ראשוניים להשפעה של החובה בחוק למכור מוצרי עישון בחפיסות אחידות ואיסור הצגתן בדוכני המכירה, שנכנסו לתוקף בינואר השנה. 

"מעודד לראות שהירידה החדה בזמינות מוצרי העישון לבני נוער וצעדי הרגולציה שנכנסו לתוקף בשנה האחרונה נותנים את אותותיהם ומפחיתים את מספר המעשנים הצעירים", אמרה אתמול שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון. עם זאת, הוסיפה כסלו כי "סוגיית עישון נרגילה בבתי קפה איננה מטופלת כראוי ודורשת מענה ממוקד, במיוחד לאור המלצות ארגון הבריאות העולמי בזמן קורונה המתייחסות לסכנות להדבקה בקורונה בעת השימוש בנרגילות".