נייר עמדה של מנהלי בתי החולים הציבוריים והפרטיים שהגיע לידי "מעריב", שהועבר ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לאחר דיון הוועדה בגירעונות בתי החולים, מאיים בסגירה חלקית של בתי החולים ובהפסקת חלק מהשירותים. על המכתב חתומים מנכ"לים של שבעת בתי החולים בארץ שאינם ממשלתיים ושאינם משתייכים לאחת מקופות החולים, כלומר ציבוריים או פרטיים, בהם הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעיני הישועה ובתי החולים הצרפתי - סנט וינסנט, האנגלי והאיטלקי - המשפחה הקדושה. 

המנהלים דורשים מוועדת הכספים לקבל שורת החלטות, בהן למשל סגירת גירעונות בתי החולים הציבוריים־עצמאיים בשנת 2020 ללא תנאים, חקיקת תקנה תקציבית המשווה את תקצוב בתי החולים הציבוריים־עצמאיים לתקצוב בתי החולים הממשלתיים, והפסקה של התניות פרטניות הנלוות כיום לסיוע כספי.

נייר העמדה מגיע לדבריהם "לאחר אין־ספור דיונים והבטחות, כולל בוועדת הכספים ובמשרדי האוצר והבריאות, ואחרי שתי פגישות בחודש האחרון עם שרי הבריאות והאוצר, כשכולם מזדהים איתנו, מבינים ומוקיעים את העיוות והעוול האדיר בתקצוב בתי החולים הציבוריים". 
לדבריהם, "אנו שרויים במצב של אי־ודאות ועם גירעונות ענק כתוצאה מהקורונה, עם קושי לשלם לספקים ולעובדים, ומשכך האספקה של התרופות והציוד נמצאת בסכנה מיידית".

הם הוסיפו: "חיי המנהלים הפכו להיות בלתי נסבלים". במקום לדאוג לחולה ולרמת הרפואה, שולחים אותנו לקבץ נדבות ולהתחנן לעבור את החודש בשלום. התמיכות שניתנות לנו מלוות בתנאים דרקוניים, ובהתניות שיבטיחו את המשך הסבל של בתי החולים ואת המשך הגירעונות. אם לא ייעשה משהו מיידי ומהותי בעניינים אלה, בתי החולים הציבוריים־עצמאיים לא יוכלו לתת מענה הולם לתושבי המדינה".