הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (חמישי) את נתוני השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים. על פי הנתונים, נרשמה עליה בשכר הממוצע למשרת שכיר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,799 שקלים, עלייה של 2.4% לעומת אוגוסט 2020, כאשר השינויים המהותיים היו בענף שירותי אירוח ואוכל, עם עליה של 43.7%, ובענף האמנות, הבידור והפנאי, שם הייתה עליה של 32.5%. ענפים אלו היו הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה וניכרת בהם כעת התאוששות.

בחודש אוגוסט 2021 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.410 מיליון משרות שכיר (64.9% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה עמד על 12,783 שקלים. עוד עלה, כי בחודש אוגוסט 2021 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,515 שקלים, עלייה של 9.3% לעומת אוגוסט 2020.

נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלו אינם כוללים עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.