משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בראשות השר אורי אריאל, הורה על הפסקת פעולות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד בשל חשד להפרות של חוק צער בעל חיים ותקנות שחיטת בהמות, וזימן את האחראי על בית המטבחיים לשימוע. 

מדובר בבית המטבחיים הגדול בישראל וההוראה להפסקת פעולות השחיטה במפעל ניתנה בסוף השבוע לאחר ביקורות שנערכו במקום. בביקורות נמצאו ליקויים בפריקת בעלי החיים בעת הגעתם לבית המטבחיים, דבר הגורם למעידות ונפילות. עוד נמצא כי מצב התחזוקה וניקיון המכלאות אינו ראוי ועלול לגרום לסבל מיותר לבהמות. בנוסף, נמצא כי מצלמות הפיקוח המותקנות במקום אינן מופעלות על פי הנחיות המשרד. 
ממשרד החקלאות נמסר כי המידע שהעביר האחראי במקום אינו מדויק ולכן התנה את פתיחת בית המטבחיים מחדש בתיקון הליקויים במקום ובהליך שימוע ובירור מול העובדים.

תחילתה של הפרשה בפנייה שהתקבלה לפני כשבוע במשרד, מהשירותים הווטרינרים באוסטרליה בעקבות קבלת תלונה מארגון Animals Australia על הפרות נהלי צער בעלי חיים בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל החלו בבדיקת הפנייה וערכו שתי ביקורות במקום. הבדיקות כללו תשאול העובדים, בדיקת מסמכים וצפייה בחומר שצולם במצלמות המותקנות במקום. 
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל אמר בתגובה: ״אי אפשר לעבור לסדר היום על התמונות המזעזעות שהובאו בפנינו כפי שצולמו בבית המטבחיים. אנקוט אפס סובלנות כלפי פגיעה בבעלי החיים ועבירות על חוק צער בעלי חיים. הנחיתי את גורמי המקצוע לנקוט בכל ההליכים הנדרשים בעקבות הממצאים החמורים שהתגלו במקום, ואני מודיע כי נפעל להגברת האכיפה והענישה בצורה משמעותית, וכי נבצע ביקורות פתע בחודשים הקרובים. התיקון לחוק צער בעלי חיים שהעברנו בתחילת השבוע הוא צעד ראשון בכיוון״.

"ננקטו צעדים משמעתיים נגד העובדים המעורבים"


ממשחטת דבאח נמסר בתגובה: "המשחטה היא חלק בתשלובת חברות דבאח, העוסקת, בין היתר, בגידול ופיטום בעלי חיים, מזה למעלה מ-60 שנים. במשך כל שנות פעילותה פעלה ופועלת החברה על מנת להבטיח תנאים אופטימליים לבעלי החיים השוהים במתקניה, תוך הקפדה על כלל הנהלים וההנחיות בנושא".
 
עוד הוסיפו בתגובה: "החברה מבקשת להדגיש שפגיעה בלתי מוצדקת בבעלי חיים נתפסה מאז ומעולם בעיניה כבלתי מוסרית ואינה עולה בקנה אחד עם השקפת עולמה, זאת ללא קשר להגבלות וההנחיות הרגולטיביות בנושא. מיד עם קבלת המידע על הממצאים, ננקטו צעדים משמעתיים נגד העובדים המעורבים, לרבות פיטוריהם. בנוסף, פעלה החברה, בתאום עם השירותים הווטרינריים, לתיקון הליקויים והפעילות חודשה בעקבות כך. החברה תמשיך לשרת בצורה המיטבית את כלל תושבי מדינת ישראל כפי שפעלה עד כה, ובוודאי  תדאג ותמשיך ולהעניק לבעלי החיים במתקניה את התנאים האופטימליים, תוך עמידה במלוא הדרישות והתקנים הרלוונטיים".