השקופים האמיתיים הם פועלי הבניין. בין אם הם סינים, רומנים, ערבים ישראלים, פלשתינים, הם תמיד נטולי שמות ונטולי זכויות. לא עובר יום ללא נפגעים, כשבמקרה הרע מדובר גם במוות מסיבות שונות כגון נפילה, צניחה מגובה, כשתמיד הסיבה המרכזית היא זלזול בחיים.בחודש ינואר נהרגו שבעה פועלים. בשנת 2015 נהרגו 35 פועלים. מהו מספר הקבלנים שהורשעו בתאונות בניה ברשלנות? בעשור האחרון לא הורשע אפילו קבלן אחד בכך, וכמובן שגם לא נשלל שום רשיון מקבלן שהעובדים שלו נפגעו. מה מספר הפקחים ששולח משרד התחבורה לפקח על 700 אתרי הבנייה? אחד. פקח אחד.נכון שיו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ אלי אלאלוף כבר קיים שלוש ישיבות בעניין, והבטיח שוב שחברי הועדה ימשיכו לערוך ביקורי פתע באתרים, אבל כנראה שגם חברי הכנסת נטולי השפעה בנושא.מאחורי כל פועל, ולא משנה מאיפה הוא בא, יש משפחה אוהבת. הוא לא שקוף. יש לו שם ופנים, הוא פשוט לא נולד ב"אזור הנכון".