לאחר מאבק ממושך בהסתדרות המורים, הכיר היום (שלישי) בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בהרכב בראשות השופטת קרן כהן, ב"ארגון גננות מחנכות" כארגון עובדים לכל דבר ועניין.

"ארגון הגננות המחנכות" הוקם בשנת 2012 על ידי קבוצת גננות מחנכות, המועסקות על ידי משרד החינוך. קבוצת הגננות חשו שלא זכו לייצוג הולם על ידי הסתדרות המורים ולכן הקימו את הגוף וביקשו להכיר בו כארגון עובדים מייצג. כיום מונה הארגון כ-300 חברות

המדינה והסתדרות המורים התנגדו בתוקף להכרה בגוף כארגון עובדים.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החליט להכיר ב"ארגון הגננות המחנכות", לאחר שנקבע שהוא עומד בכל המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך קבלת הכרה כארגון עובדים. בית הדין קבע שהארגון רשאי לגבות דמי חבר מחברותיו, שיהיו פטורות מתשלום דמי טיפול ארגוני לארגוני עובדים אחרים במקומות עבודתם.

פסק הדין כולל קביעה תקדימית, שייתכן שעשויה להיות לה השפעה בעתיד על אופן התארגנותם של עובדי הוראה בישראל השופטת הדגישה כי "אין לשלול את האפשרות שהגננות יוכרו בעתיד כיחידת מיקוח עצמאית בקרב עובדי ההוראה במשרד החינוך, ככל שהדבר יתבקש". עם זאת יובהר שארגון הגננות לא ביקש הכרה שכזאת במסגרת ההליך הנוכחי.

טענת הארגון לפיה יש מקום לפסוק לטובתו פיצויים בשל התנכלות לו מצד המדינה, נדחתה. לדברי עופרה כהן יו"ר הארגון: "בשונה מהסתדרות המורים, אנו מבקשות לחתום על הסכם קיבוצי הרואה את טובת הילד כחלק בלתי נפרד משיפור תנאי ההעסקה של הגננות".

מההסתדרות נמסר: "בכוונת מחלקת הגננות בהסתדרות המורים להגיש ערעור, לאחר בחינת פסק הדין".