מפעל הפיס מקדים לרשויות מקומיות תקציבי פיתוח, כמקדמה על חשבון השנים 2019-2020, בסך של עד כ-800 מיליון ש"ח. החלטה על כך התקבלה בדירקטוריון מפעל הפיס וההודעה נשלחה בסוף השבוע האחרון לכל ראשי הרשויות בחתימתם של יו"ר מפעל הפיס אלוף (מיל') עוזי דיין, יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזוריות עמיר ריטוב.

הקדמה זו הינה בנוסף להקדמת מיליארד ש"ח על חשבון השנים 2018-2017 שהועברה לרשויות המקומיות בתחילת השנה ותאפשר לראשי הרשויות להשלים מיזמים מתוכננים ולהתחיל כבר עכשיו מיזמים חדשים.

יו"ר מפעל הפיס, אלוף (מיל') עוזי דיין, אמר כי "הקדמת תקציבים לרשויות המקומיות זו השנה השישית ברציפות תורמת להאצה של ממש במימוש של מיזמי הפיס ברשויות המקומיות בתחומי החינוך, הרווחה, הספורט, פעילות צעירים וגיל הזהב, תרבות ואמנות ועוד". 

יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס הוסיף כי "מרכז השלטון המקומי יפעל להעמיד לרשות הרשויות יועצים שיסייעו בניצול נכון של ההקצאות לטובת כלל התושבים".