שנת הלימודים עומדת להיפתח ביום שישי ולמרות שבמשרד החינוך אמרו כי השנה לא יחזרו על עצמן הבעיות עם תלושי השכר של עובדי ההוראה. אף ששר החינוך, נפתלי בנט, חזר והדגיש כי הם הפיקו את הלקחים מהשנה שעברה וגם אם יהיו בעיות הן יהיו נקודתיות, לפי המצב כעת, נראה שיתכן שהבעיות יחזרו על עצמן.

בימים האחרונים, ימים בודדים לפני פתיחת שנת הלימודים, מורים רבים קיבלו מסרונים, לפיהם נתוני העסקתם לא הוזנו למערכת ולכן עליהם לפנות למנהלי בתי הספר כדי למנוע שיבושים בשכרם בחודש ספטמבר. שגיא, המלמד בבית ספר בתל אביב, סיפר כי קיבל השבוע הודעה שנתוניו טרם עודכנו. "משרד החינוך בעצם אומר עם שליחת ההודעה כי אינם לוקחים אחריות ומגלגלים את האחריות חזרה אלי. מודיעים לנו מראש 'קח בחשבון שיהיו בעיות'..זה מאוד מאכזב, מעבירים את האחריות על השכר לעובד. זה חוסר אחריות של המשרד עצמו".

מסרון שקיבלו עובדי ההוראה על בעיה בהזנת הנתוניםמסרון שקיבלו עובדי ההוראה על בעיה בהזנת הנתונים

כזכור, לאחר שעובדי הוראה רבים נתקלו עם תחילת שנה שעברה בבעיות עם השכר, הדבר הביא למחאות מורים ברחבי הארץ ולכך שהתכנסה ועדה שבחנה את תשלומי שכר עובדי ההוראה. הוועדה הציגה מסקנותיה בדצמבר 2016, לפיהן בין היתר: יוקדם הליך הזנת הנתונים כדי לאתר תקלות בהקדם, המשרד ירחיב באופן הדרגתי את השירות המאפשר לעובדי ההוראה לקבל אישורים באופן מקוון, יופעל מחשבון סימולציית שכר ולא ינוכה שכרו של עובד הוראה מבלי שהדבר ייעשה עמו בתיאום מראש.

מיציגים (עמותה לארגון עובדים), שקיבלה פניות רבות מעובדי הוראה בנושא, טוענים כי "משרד החינוך בורח מאחריות. בעקבות ההתעלמות המוחלטת של שר החינוך ומנכ"ל משרדו מעובדי ההוראה בישראל בדיון הערכות לפתיחת שנת הלימודים שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת, ארגון יציגים פנה אל השר והמנכ"ל במטרה למזער את מחדל השכר. במכתב מציע הארגון שתי דרישות פשוטות במטרה לתת מענה ובניסיון למנוע מצב בו עובדי הוראה יישארו ללא שכר מלא בערב החג: להקדים את מועד פרסום תלושי השכר לתאריך 24.9 ולהקים מוקד תשלומי מקדמות לכל לעובדי ההוראה החל מ-24.9".

ממשרד החינוך נמסר: "האמת הפוכה לחלוטין מהמתואר – מטרת ההודעות שנשלחו היא למנוע כל מצב של אי דיוק בשכר עובדי ההוראה. מערכת ההתראות החדשה היא חלק מיישום דוח שכר עובדי הוראה. עובד הוראה שקיבל הודעה צריך לוודא מול המנהל שלו שאכן היקף המשרה דווח כהלכה, ובכלל זה כל רכיבי השכר".