המשרד להגנת הסביבה הציג היום (ראשון) את הדוח השנתי של מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) ובו תיאור פליטות המזהמים של למעלה מ-570 המפעלים הגדולים בישראל לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים. הדוח, המתפרסם זו השנה החמישית, שנוי במחלוקת מבחינת ארגוני הסביבה, שטוענים כי הקריטריונים הראשוניים לפיהם נשפטת התעשייה בישראל הם מלכתחילה בעייתיים משום שהיתרי פליטת המזהמים הניתנים למפעלים, בדגש על התעשייה הפטרוכימית, הם היתרים מקלים מדי והאכיפה שלהם חלקית וחלשה.אבל בהתייחס לסף הפליטות המותר המפל"ס השנה מציג הפחתות משמעותיות בשיעורים של 48%-17% בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2016, ולטענת המשרד להגנת הסביבה מדובר בתוצאה של דרישות המשרד באותם היתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ובתעשייה. פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס פחתה ב-8% בשנת 2016 וב-43% במצטבר משנת 2012.למרות התוצאות המחמיאות במשרד להגנת הסביבה מודים: "אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות של תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלו לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין חלק מיחידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים".הדוח - בלי הזיהום מאסדות הגז


במשרד להגנ"ס מדגישים כי הנתונים אינם כוללים את דיווחי אסדות הגז של נובל אנרג'י מאחר והן נמצאות בעומק המרחב הימי, מרחק כ-20 ק"מ מהחופים, ולדברי מומחי המשרד השפעתן על הציבור ביבשה היא זניחה. כמויות הפליטה המעודכנות של חומרים אורגניים נדיפים, לרבות חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים גבוהות פי 30 מהכמויות שדווחו בשנים קודמות ומגיעות לכ-1,200 טון חומרים אורגניים נדיפים וכ-53 טון חומרים מסרטנים. מקור הפליטה המרכזי הוא בתהליך סילוק שאריות מים מהגז הטבעי באסדת תמר.השר להגנת הסביבה, זאב אלקין (הליכוד), אמר בעקבות הדוח, כי "אנחנו מכירים בצורך לשקיפות הנתונים והדוח הוא כלי חשוב לנו למעקב, קביעת מדיניות וקבלת החלטות - אבל הוא גם הזדמנות לארגונים סביבתיים ולציבור הרחב לקבל נגישות לכל הנתונים שברשות המשרד ולהגברת שותפות הציבור במאבק הסביבתי.מהדוח עולה עוד כי ספציפית במפרץ חיפה התרחשה הפחתה משמעותית בפליטות המזהמים בשנת 2016: הפחתה של 54% בפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר וכן הפחתה של 18% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, וב-45% במצטבר מאז 2012.הזרמת המזהמים לים התיכון פחתה ב-32% בשנת 2016 עם הפניית בוצת המכון לטיפול בשפכי גוש דן (שפד"ן) להרצת מתקן הטיפול החדש בבוצה (שפכי ביוב). הזרמת בוצת השפד"ן לים פסקה בפברואר 2017 עם סיום הרצת המתקן.ארגוני הסביבה: "הדוח הוא מצג שווא"


ד"ר רויטל גולדשמיד, מרכז המחקר הסביבתי של הציבור בחיפה: "כאשר מדברים על ירידות בפליטות מזהמים לאוויר חשוב להבין קודם כל מה נמדד ואך זה נמדד. מפל״ס 2016 מציג מצג שווא תוך החלפת שיטות המדידה באופן תדיר לאורך השנים. אין בכך להעיד על ירידות אמיתיות. כיום למשרד להגנת הסביבה אין מושג מהי בועת זיהום האוויר האמיתית במפרץ חיפה ומהי התמונה הכוללת מבחינת מכלול המזהמים בשל ניטור מאד חלקי שח מתקנים ומזהמים".בארגון הסביבה גרינפיס ישראל אומרים: "הנתונים מגלים לנו את מה שאנחנו כבר יודעים - בארץ נפלטים במאות אחוזים יותר פליטות מזהמים מחשמל ביחס לאירופה. אמנם התקנת מסננים בחלק מהתחנות הפחמיות ושימוש מוגבר בגז הפחיתו את כמות המזהמים בשנת 2016, אך ישראל לא מקדמת את הפתרון הנקי היחיד, אנרגיות מתחדשות, ושמה "פול גז" על אנרגיית מעבר מלוכלכת בדמות הגז הטבעי".עו"ד ג'מילה הרדל ואכים, מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה: "נתוני המפל"ס מראים שמדינת ישראל עדיין נמצאת במקום נמוך מאד מבחינה סביבתית ולא מצליחה לחולל שינויים משמעותיים. השיפור המרכזי בפליטות תחמוצות חנקן וגופרית מתעשייה נעצר בשנתיים האחרונות מאחר והוא נוצר רק בזכות המעבר לשימוש בגז טבעי, אבל מוכיח את כישלון המדינה לטפל במקורות הזיהום המרכזיים מתחבורה, מתעשייה ומפסולת באמצעים נוספים טכנולוגיים, הסברתיים או רגולטוריים".