המדינה הודיעה לבג"ץ בסוף השבוע כי היא בוחנת הקמת יישוב חדש בבנימין. אם אכן יוקם, הוא יהיה הראשון שמוקם באזור לאחר עשרות שנים, כאשר קדם לו רק היישוב עמיחי, שהוקם על חשבון היישוב עמונה, שנהרס בעקבות החלטת בג"ץ.הודעת המדינה הגיעה כמענה לעתירת ארגון השמאל יש דין נגד המאחז הלא חוקי עדי עד שבגוש שילה. המדינה הצהירה כי היא בוחנת את הסדרת המאחז והכשרתו, ושוקלת אם לעשות זאת באמצעות הקמת יישוב חדש או באמצעות הפיכת המאחז לשכונה של היישובים שילה או עמיחי הסמוכים לו. המדינה מסרה כי הבחינה נמצאת בעיצומה, ותובא בהקדם להכרעת הדרג המדיני.עדי עד נבנה לפני 20 שנה כמאחז לא חוקי על אדמות מדינה כתגובה להסכם וואי שנחתם בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה בשנות ה־90'. למעשה, תהיה זו הפעם הראשונה שהמדינה מסדירה ומכשירה יישוב לא חוקי שנבנה ללא עידוד המדינה ומוסדותיה, כאשר הזיקה היחידה שלה למקום היא העברת קווי חשמל ומים למאחז. ההסדרה מגיעה כחלק מדירקטיבה כוללת של הממשלה להכשיר ולהסדיר את היישובים היהודיים ביהודה ושומרון.בעתירה מלפני ארבע שנים שהגישו ארגון יש דין וראשי כפרים פלסטיניים באזור שילה, טענו ראשי הכפרים כי בתי עדי עד נבנו על אדמותיהם וביקשו כי בג"ץ ייתן צו הריסה ופינוי לתושבי היישוב. בדיקה שערך המנהל האזרחי במקום מצאה כי ישנם מספר מבנים הממוקמים מחוץ לקו הכחול, אדמות המוכרות כאדמות מדינה, ואילו יתר המבנים ביישוב ממוקמים על אדמות מדינה. בג"ץ הורה למחוק את העתירה העוסקת במבנים שבתוך הקו הכחול והשאיר את יתר העתירות תלויות ועומדות. עוד הורה בג"ץ שלא לבנות מבנים חדשים במקום עד להסדרת היישוב או הריסתו.עוד נכתב בעדכון המדינה כי על פי בדיקת יחידת הפיקוח במנהל האזרחי עמדו התושבים בהוראת בג"ץ שלא להתחיל בבנייה חדשה. יש לציין שהמדינה אומנם הצהירה על כוונתה להסדיר את עדי עד, אך טרם עשתה מעשים בשטח כדי ליישם זאת, חרף העובדה שהתחייבה לעשות כן עד ספטמבר 2018.עו"ד אריה ארבוס ממשרד רום ארבוס קדם צור המייצג את התושבים מסר בתגובה: "אנו מברכים על הודעת המדינה להכרה ביישוב עדי עד והכשרתו. מדובר בשינוי גישה מבורך, על פיו המדינה מכירה בחובתה להסדיר את היישובים הלא מוכרים ביו"ש. אולם אין די באמירות, המועד האחרון אליו התחייבה המדינה לבג"ץ להסדיר את עדי עד קרב ועדיין לא עברנו לשלב המעשים".