תעלומה במשטרה: מה גרם לחוקרים במשטרת ההגירה להעלים מתיק חקירה את שמו של קצין האג"מ במרחב אילת, שעל פי החשד העסיק עובד זר בביתו, בניגוד לחוק, ומדוע לא דווח האירוע כנדרש לגורמים הממונים? על שאלות אלו מנסים לענות חוקרי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) שבפרקליטות. לפני מספר ימים הגיע דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, לפיו באופן תמוה שמו של קצין האג"מ במרחב אילת לא נכלל בתיק חקירה שמנהלת משטרת ההגירה, זאת על אף שעובד זר שהועסק באופן בלתי חוקי בביתו, נעצר על ידי המשטרה. 
בעקבות המידע פתחה המח"ש בחקירה, במהלכה נחקרו הן קצין האג"מ המרחבי באילת, והן אותו גורם במשטרת ההגירה שנחשד כמי שהשמיט את אותם פרטים. במח"ש בודקים כעת האם ידע קצין האג"מ שהעסקת העובד הזר בביתו, שלא נעשה באופן רציף מהווה עבירה על החוק. כמו כן מנסים לפתור החוקרים מי עומד מאחורי המהלך, שבו הוחלט על השמטת שמו ופרטיו של הקצין, במסגרת הטיפול בפרשה במשטרת ההגירה.