הקרן לידידות קיימה בשנתיים האחרונות מחקר מקיף בהובלת יעל שבבו ממכון המחקר ERI, שבו נבדק מצבם החברתי והכלכלי של קשישים מעוטי הכנסה בגיל 80־95 המטופלים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים. אחוז הקשישים העניים בישראל הוא עדיין הגבוה במדינות המערב, והוא עומד על כחמישית מהאוכלוסייה המבוגרת.הקשישים התבקשו לספר על המחסור או הקושי שלהם בתחומים החברתיים והרגשיים, ונשאלו אם נאלצו לוותר על צרכים חומריים שונים מטעמים כלכליים. מהנתונים עולה שבקרב הקשישים אשר סובלים מקשיים כלכליים, רבים נאלצים לוותר על צרכים בסיסיים, ושיעור ניכר מהם סובלים ממחסור בתחומים רגשיים וחברתיים. 41% מהקשישים מוותרים על עזרים רפואיים כמכשיר שמיעה או משקפיים, 38% מוותרים על חימום או קירור ביתם ו־19% פדיווחו כי הם מפגרים בתשלום חשבונות. המחקר כלל מדגם של 449 קשישים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, המקבלים סיוע חודשי מהקרן לידידות.יוזמת משרד הרווחה מהשנה שעברה להעלות את הבטחת ההכנסה לקשישים עניים בכ־300 שקל לחודש טרם מומשה, וגם היא לא צפויה לשפר בהרבה את מצבם של כמעט 300 אלף אזרחים ותיקים נזקקים בישראל. קשישים מקבלי הבטחת הכנסה משלימה לקצבת הזקנה עדיין מגיעים להכנסה של רק כ־3,200 שקל או כ־5,000 שקל לזוג קשישים.המחקר של הקרן לידידות ומכון ERI מעלה תמונה קשה גם לגבי מצבם החברתי והנפשי של קשישים נזקקים רבים מדי בישראל. 18% ממשתתפי המחקר נפגשים או מדברים עם בני משפחה פחות מפעמיים בחודש, ו־40% מהם דיווחו כי כלל אינם נוהגים להיפגש או לשוחח עם חברים. המצוקה הקשה ביותר בקרב קשישים נזקקים התגלתה בקרב יוצאי אתיופיה, והללו מדווחים על מחסור גבוה יותר בחלק ניכר מהתחומים בהשוואה לקבוצות האחרות. המגזר שבו הסולידריות המשפחתית והקהילתית עם קשישים נזקקים גבוהה יותר הוא המגזר הערבי, ופחות קשישים עניים ממנו מדווחים על מחסור בתנאי קיום בסיסיים. עם זאת, גם בקרבם דיווחו 61% על בדידות.המחקר מעלה גם זווית אופטימית - רק 7% מהקשישים שהשתתפו בסקר דיווחו על ויתור על מזון. חשוב לציין כי משתתפי המדגם הם חלק מ־20 אלף קשישים המקבלים סיוע חודשי במזון במסגרת תוכנית "בכבוד ובידידות" של הקרן לידידות. המשמעות היא שהתערבות בעלות נמוכה יחסית יכולה לשפר באופן דרמטי את בעיית המחסור במזון בקרב קשישים עניים. בשנתיים האחרונות הצליח משרד הרווחה לקדם תוכנית מצומצמת דומה לביטחון תזונתי, המסייעת לכ־10,000 משפחות עניות ברחבי הארץ באמצעות כרטיסים נטענים לרכישת מזון, אבל אחוז זניח ממסתייעי התוכנית הם קשישים, והיא מתמקדת בעיקר במשפחות עם ילדים.נשיא הקרן לידידות, הרב יחיאל אקשטיין סיפר: "הצלחנו להוכיח כי פתרון בעיות חברתיות מורכבות כמו הביטחון התזונתי הוא אפשרי גם בהשקעה ממוקדת ומוגבלת לאוכלוסיה מוגדרת כמו קשישים. אנו מקווים שממשלת ישראל תראה כי טוב ותגביר את מאמציה בעבור הקשישים הזקוקים לה ביותר".