בעקבות הפרסום ב"מעריב־השבוע" פנה משרד הבריאות לקופת חולים מאוחדת והבהיר לה כי אינה רשאית לדרוש מנשים המבקשות להפסיק הריון להציג הוכחות על נטילת אמצעים למניעת הריון חוזר. זאת, בעקבות כתבה שפורסמה כאן לפני שבועות ספורים ולפיה בקופת חולים מאוחדת, במחוז ירושלים בלבד, קיים נוהל המחייב נשים שמבקשות לעבור הפלה ולקבל החזר כספי מהקופה להמציא אישור מרופא נשים על כך שהן נוטלות גלולות למניעת הריון ואף להציג מרשם חדש וכן את הקבלה על הרכישה או לחלופין להראות אישור מהרופא על שימוש בהתקן תוך רחמי או בטבעת.לאחר שהוצגה לה בכמה מסניפי קופת חולים מאוחדת של מחוז ירושלים הדרישה יוצאת הדופן, פנתה צעירה בשנות ה־30 לחייה, שחשה מושפלת, לעמותה לקידום בריאות מינית - "לדעת לבחור נכון" - שבין היתר מספקת ליווי וייעוץ לנשים העוברות תהליכי הפלה. בתגובה שלחה המנכ"לית ורכזת הייעוץ דינה שלו מכתב להנהלת המחוז ובו היא מדגישה כי הנוהל נעשה "בניגוד לזכותה של האישה לקבלת החזר בחוק ותוך חדירה לפרטיותה וזכותה לקבל החלטות הנוגעות לגופה ולפריון שלה".קופת חולים מאוחדת. צילום: קובי גדעון, פלאש 90קופת חולים מאוחדת. צילום: קובי גדעון, פלאש 90משרד הבריאות הבהיר לקופה כי "אין שום אזכור בחוק לדרישת מאוחדת המוצגת בפנייה, ולפיה המבוטחת נדרשת להציג אישור על מרשם מרופא הנשים, ואף לרכוש אמצעי מניעה, כדי לקבל התחייבות להחזר על הוועדה". כמו כן, לדבריו, "קופת חולים מאוחדת השיבה לנו כי הובהר לרופאים העוסקים בנושא כי אין לבקש מאישה אישור על רכישת אמצעי מניעה כתנאי למימון הפסקת ההריון"."מעריב־השבוע" ערך בדיקה שהתבססה על שיחות טלפון שבהן אישה התחזתה וביקשה להפסיק את הריונה. בחינה של מדגם מייצג מארבע הקופות במחוזות שונים בארץ העלתה שנוהל זה מתקיים אך ורק במחוז ירושלים של קופת חולים מאוחדת, אף שלא קיימת הנחיה מעין זו מטעם משרד הבריאות.במהלך הבדיקה התגלה נופך של פטרונות בנוהל שהנהיגה מאוחדת ירושלים. התגובה הרשמית של הקופה הסבירה כי הנוהל ייחודי למחוז ירושלים בשל פערים תרבותיים־דתיים לעומת אזורים אחרים בארץ: "אין כאן כל התיימרות חינוכית, מוסרית או דתית, אלא המלצה רפואית עניינית לחלוטין, שכל תכליתה שמירה על בריאות האישה", נכתב, "הדבר תקף שבעתיים באזורים שבהם מסיבות תרבותיות קיימת מודעות מופחתת לאפשרויות מניעת ההריון מלכתחילה".


עובדי מאוחדת מאיימיםלפתוח מחר בשביתהבתוך כך, עובדי קופת חולים מאוחדת מתכננים לפתוח מחר בשביתה כללית. זאת, בשל העובדה שמשרד האוצר מתעכב בחתימה על ההסכם הקיבוצי החדש שעקרונותיו סוכמו לפני כמה חודשים בין הנהלת הקופה לוועד העובדים והוגשו לאישור משרד הממונה על השכר באוצר באמצע חודש ספטמבר.בניסיון למנוע את השביתה, הגישה אתמול הנהלת הקופה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה בהולה. זאת, במקביל לניסיונות לפעול מול משרד האוצר. אתמול בבוקר פנה מנכ"ל מאוחדת, זאב וורמברנד למנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד והתריע כי הסחבת שנוקט אגף הממונה על השכר במשרד האוצר "גוררת את הקופה לשביתה מיותרת ומזיקה, שתפגע בשירות הרפואי שהקופה מחויבת להעניק ליותר ממיליון ומאתיים אלף מבוטחים, רבים מהם בפריפריות הגיאוגרפיות והחברתיות של מדינת ישראל".