קראת הסיבוב השני בבחירות לראשות עירית ירושלים העיתון החרדי "הפלס" הציג הבוקר (שישי) את עמדתה של סיעת בני תורה בירושלים וקובע כי "ציבור בני התורה לא יבחר במועמד משה ליאון". בני תורה היא מפלגה חרדית ליטאית, שמנהיגה הרוחני היה הרב שמואל אוירבך ותומכיה מכונים "הפלג הירושלמי". היא התמודדת בבחירות למועצת עירית ירושלים תחת האותיות "עץ", קבלה כ-9,000 קולות וזכתה במנדט אחד.

תחת הכותרת "מול מסע השקר של 'הסיבוב השני'", מקדים הפלס כי "בתקופת הבחירות ובעיקר לאחר היוודע התוצאות והעימותים הפוליטיים לקראת הסיבוב השני של הבחירות לראשות העיר, הולך ומתפתח בציבור החרדי שיח של שקר שטרם היה כמותו. תועמלני מפלגות מסוימות אינם נרתעים לפעול בדבר והיפוכו בנשימה אחת, ולדברר עמדות סותרות במצח נחושה לעיני כל ישראל".

"מחמת קוצר היריעה לא נציג את כל מצעד הכזבים במלואו, ונתייחס רק לנושא האקטואלי שעומד על הפרק: מסע התעמולה של הקליקה הנכלולית העומדת מאחורי "משה ליאון לראשות העיר", הפרוייקט הפוליטי/נדל"ני שמאחוריו שורה של דמויות אפלוליות ומסואבות, שבחרו לעטות על עצמם תחפושת "קנאית" ולהפיק קמפיין כוזב בנוסח "הצילו את קדושת ירושלים", כותב הפלס.

לדעת העיתון, "אין כל מקום מבחינה עקרונית לתמוך בשגרירו של אביגדור ליברמן והקליקה שלו. אלא שכאשר מתבוננים מי הם 'הידידים' המבקשים את תמיכתנו, מבינים שאפילו אין מקום לדיון כלל. משה ליאון נודע אפוא במעשיו שרחוקים מלהגדירו כ'נציג דתי'. בכל השנים התברר כי 'כח המשלח בשליח', וליאון נזהר מלפעול נגד האג'נדה של משלחו אביגדור ליברמן. עד החודשים האחרונים עוד הצהיר משה ליאון בריש גלי: 'מתחם התחנה' יישאר פתוח וימשיך לחלל שבת. 'אלא מאי? – יש לו כיפה על הראש...הצביעו למען הכיפה!'".

"ההיתממות הילדותית הזהו, שמתפעמת מכל חובש כיפה, הינה תופעה חדשה. הרי מאז ומעולם היה ידוע, כי פוליטיקאי לא נמדד לפי הכיפה שעל ראשו או גינוני נימוסין שלו בענייני דת ומסורת.", מוסיף הפלס, "גם מבלי להלאות את הקורא בדוגמאות, אין ספק שליאון נודע מאז ומעולם כשליח נאמן של אביגדור ליברמן, שהאג'נדה שלו ידועה זה מכבר. ליאון היה גם הנציג שלו בצוות המו"מ הקואליציוני שגיבש בשנת תשע"ג את המצע של ממשלת לפיד דאז, והוא היה זה שניסח את ההחלטה להעביר את חוק הגיוס הראשון".

הפלס כותב "לא שאנחנו מתלהבים מהמועמד האחר (עופר ברקוביץ - א.ב) בכלל לא. גם הוא מעורר חששות כבדים, ובאם ייבחר יהיה צורך לטכס עצה כיצד למנוע פגיעה בענייני הדת ולדאוג לצרכי הציבור החרדי, ולהבטיח זאת בהסדרים פוליטיים וכדו', כפי שעשו כל המפלגות החרדיות בקדנציה האחרונה עם ראש העיריה היוצא, שאף הוא היה חילוני מובהק ובעל גישה ליברלית, וכשם שעושים זאת בכל עיר ועיר שבה נבחר מועמד חילוני לראשות העיר. כל מה שיש להדגיש הוא, שאין כל הבדל מהותי בין השניים, ואין אחד מהם שנושא 'תעודת כשרות' יותר מעמיתו".

לסיום נכתב כי "נמצא, שכל עוד אין הוראה אחרת מפי רבותינו שליט"א, אז אין להתפתות לתעמולה הכוזבת של שגרירי ליברמן ושות' כאילו משום "קדושת ירושלים" יש להעדיף מועמד מסוים. כי בכל מקרה, את מסע השקרים המתחולל ברחוב החרדי יש לנפץ. לא מדובר ב"קדושת ירושלים", אלא בקדושת המועמד, שלוחא דאביגדור ליברמן. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס".