שירותים ממשלתיים בסיסיים לאזרחים, המצריכים קבלת קהל, אמורים להיות זמינים בשעות אחר הצהריים כדי שהאזרחים הזקוקים להם יוכלו לקבל שירות בזמן שבו הם לא שוהים במקומות עבודתם. בישראל המציאות הפוכה לחלוטין. מסקירה מקיפה שערכה עמותת "ידיד – מרכזי זכויות בקהילה" עולה תמונה עגומה שלפיה מרבית השירותים הממשלתיים החיוניים מפסיקים את קבלת הקהל לאחר שעות הבוקר או מצמצמים מאוד את זמינותה. 
 
ב"ידיד" ערכו את הסקירה במסגרת פרויקט העוסק בצמצום הביורוקרטיה הממשלתית, המונעת מאזרחים למצות את זכויותיהם. במסגרת הסקירה נבדקו שעות וימי קבלת הקהל של יותר ממאה משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ותאגידים שונים, המקבלים קהל במשרדיהם, וכן רשויות מקומיות.  
 

הממצאים מראים כי מתוך 33 לשכות משרד הרישוי רק עשר לשכות מקבלות קהל אחר הצהריים. בלשכות המקרקעין (הטאבו) אין כלל קבלת קהל אחר הצהריים וכך גם בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ. ברשות האוכלוסין וההגירה, רק אחת מתוך 29 לשכות העוסקות באשרות מעמד ואזרחות מקבלת קהל אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים. 
 
ב־34 מתוך 83 הסניפים של הביטוח הלאומי הפזורים ברחבי הארץ אין קבלת קהל מלבד זו בשעות הבוקר. יתר הסניפים פתוחים רק עד 17:00, ורק ארבעה סניפים בכל הארץ נותנים מענה בכל הנושאים בשעות מאוחרות. בלשכות שירות התעסוקה אין פעילות וקבלת קהל אחר הצהריים כלל. ואם חשבתם שתוכלו להגיע למשרדי חברת החשמל בתום יום העבודה כדי להסדיר את חובכם, תתבדו. גם היא סוגרת את סניפיה בכל הארץ בשעה מוקדמת. 
 
בחלק מהמשרדים שעמם שוחחו אנשי "ידיד" מתברר כי המכשול המרכזי לפתיחת עמדות קבלת קהל אחר הצהריים היא דרישת ועדי העובדים לתוספות שכר. ועדי העובדים של משרדי הממשלה ושלוחותיהם הם עובדי מדינה מאוגדים ומאורגנים דרך ההסתדרות הכללית, ותנאי העבודה שלהם מוסדרים בהסכמים קיבוציים לשנים ארוכות. הממשלה, מצדה, לא עושה דבר כדי להגיע עמם להסכמים שלא רק ישמרו על זכויותיהם אלא גם ישפרו את השירות הבסיסי לאזרחים. 
 
יש גם נקודות אור: תאגידי המים וחברות הדיור הציבורי והסיוע בשכר דירה - כמעט בכל הסניפים יש קבלת קהל אחר הצהריים, למעט בתאגידי המים הפועלים במגזר הערבי. גם בדיקת פעילות הרשויות המקומיות בשעות המאוחרות מעלה כי המחלקות לשירותים חברתיים מקבלות קהל אחר הצהריים לפחות פעם בשבוע, וכך גם מחלקות הגבייה והחינוך, "דבר חיובי המראה את המחויבות האמיתית של הרשויות המקומיות לתושביהן", אומרים בעמותה.
 
 "אי קבלת קהל בשעות אחר הצהריים במשרדי ממשלה היא חסם אמיתי בפני אזרחים רבים המבקשים למצות את זכויותיהם ולהסדיר את חובותיהם למדינה או לגורמים פרטיים. בדרך זו גורמת המדינה לנזקים כספיים גדולים לאזרחים אך גם לאובדן הכנסה לה עצמה", מוסיפים בעמותה. "ידיד" מתכוונת להגיש לחברי הכנסת הצעת חוק שתחייב את משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות ויחידות סמך לקבל קהל אחרי הצהריים, כדי להתחשב באזרחים ולסייע להם.