רופאה שחוסנה פעמיים נגד מחלת החצבת, נדבקה מילד מטופל שחלה במחלה. הילד החולה ביקר בשבוע החולף במרפאת קופת חולים לאומית בבני ברק, ולאחר ביקורו החלו להופיע אצל הרופאה חום ותסמינים נוספים שאופייניים למחלת החצבת. בעקבות אבחונה כחולה, בלאומית יצרו קשר עם כל מבוטח שהיה במגע אפשרי עם הרופאה מאז ביקור הילד החולה, וקראו להם להגיע ולקבל טיפול מונע, וביום חמישי חיסנו במרפאה (בבני ברק) וביום שישי בתחנות טיפות חלב סדר גודל של כ-2,200 מבוטחים. 
מקופת חולים לאומית נמסר בתגובה: "מדובר ברופאה העובדת בסניף הקופה בבני ברק. הרופאה חוסנה פעמיים כנגד חצבת וככל הנראה נדבקה מאחד המטופלים שלה. עם היוודע האירוע, עדכנה הקופה את משרד הבריאות ובתיאום עימם, הוזמנו לחיסון המטופלים אשר היו עלולים להיחשף למחלה".
לפי נתוני משרד הבריאות, נכון לסוף השבוע החולף, מספר המאובחנים במחלת החצבת מאז תחילת השנה הקלנדרית עומד על 1809. זאת, כאשר חלה עלייה הדרגתית ועקבית מחודש לחודש, משבעה מקרים בחודש מרץ, דרך 318 מקרים בחודש ספטמבר ועד 946 מקרים בחודש אוקטובר (בחודש נובמבר עד כה אובחנו 207 מקרים).

העלייה המשמעותית ביותר עדיין נרשמת בירושלים, שם מתרכזים מרבית החולים, 1131, לעומת 753 לפני כשבועיים. בנפת צפת, השנייה ברשימה, נרשמת עלייה מזערית יותר יחסית, עם 236 חולים לעומת 213 חולים לפני כשבועיים. – 753 מהם – מרוכזים בירושלים. במשרד לביטחון פנים מסרבים להתייחס לנושא.