לאור נטילת תיק הביטחון על ידי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעקבות התפטרותו של אביגדור ליברמן מהתפקיד, פנתה התנועה לטוהר המידות לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ‏בבקשה‏ למנות‏ שר ‏אחר‏ ‏הן‏ במשרד ‏החוץ‏ והן‏ במשרד‏ הביטחון,‏ או לפחות באחד משני המשרדים, וזאת תוך ‏21 ימים ‏ממועד ‏הפנייה.

במכתבה, ביקשה התנועה להזכיר את פסיקתו של בג"ץ, שקבעה כי החזקת‏ מספר ‏רב ‏של‏ תפקידי‏ שרים‏ על ‏ידי ‏ראש‏ הממשלה, אף למרות שאינה חורגת מהסמכות החוקית, ‏עשויה להגיע ‏לאי-‏סבירות ‏קיצונית, ‏וזאת ‏בשים לב למהות ‏התיקים ‏והמשרדים ‏שבהם ‏מחליט ‏לכהן ‏ראש ‏הממשלה ‏כשר ‏הממונה.

התנועה הדגישה, כי "נטילת תיק הביטחון על ידי ראש הממשלה גרמה למצב אבסורדי שבו הגורמים‏ האחראים ‏על ‏ענייני‏ החוץ ‏והביטחון‏ של‏ מדינת ‏ישראל ‏מתגלמים‏ באדם‏ אחד. התנועה המשיכה והתריעה, כי נוצר מצב בלתי סביר, המתקרב ל'שלטון יחיד', שבו‏ לאדם ‏אחד בלבד ‏מוקנות ‏כלל‏ ‏הסמכויות ‏הנוגעות ‏לנושאים ‏המהותיים ‏ביותר ‏של המדינה -‏ יחסי ‏החוץ‏ והביטחון ‏שלה". את התנועה מייצגים בעניין זה עו"ד שחר בן-מאיר ועו"ד יובל יועז.