השופט אליעזר גולדברג התראיין היום (ראשון) לכאן ב' והתייחס לסערה סביב פסילת מועמדתו של ניצב בדימוס משה (צ'יקו) אדרי לתפקיד מפכ"ל המשטרה, על ידי הוועדה המייעצת למינוי בכירים שבראשה הוא עומד. "חד וחלק, לא ראוי להיות מפכ"ל המשטרה, כפי שרובנו חשבנו, עם קול הנוסף של יו"ר הוועדה", אמר גולדברג בפתח הדברים, "צריך קודם כל להבין מה שבית המשפט העליון אמר לא אחת. אמון הציבור בממשלה הוא נדבך מרכזי במינויים, ואחת כמה וכמה על המפכ"ל"."אנחנו מדברים על רמתה המוסרית של המשטרה", הוסיף, "זאת חשיבות עליונה לכך שהרמה המוסרית בעיני הציבור תהיה חד משמעית. על האמון הזה צריכה להגן ולשמור הוועדה שאני עומד בראשה. זאת הייתה השאלה. אם הוא ראוי או לא. היו תלונות, בדקנו אותן, בסופו של דבר, לדעתי ולדעת חברת הוועדה, חשבנו שאנחנו חייבים לעמוד בפרץ שלא יתמנה אדם שאיננו ראוי".גולדברג המשיך והתייחס לבדיקת הפוליגרף התעסוקתי אותה עבר אדרי כאשר בתחילה אמר כי לא עבר אותה בשלום והוביל את השר לביטחון פנים גלעד ארדן לצייץ כי אדרי כן עבר אותה בהצלחה, אך לאחר מכן הבהיר גולדברג כי התכוון לומר שעניין הפגישה של אדרי עם עו"ד פישלר, לא הועלה בבדיקה. גולדברג המשיך ואמר כי "אנחנו ביקשנו שיעבור פוליגרף תעסוקתי. מדוע ביקשנו? משום עקרון השיוויון של המועמדים, גם דוד ביטן וגם יורם הלוי עברו את הבדיקה הגיוני הוא ונכון הוא שעיקרון השיוויון יחול פה. אמרנו שאנחנו לא רוצים לזות שפתיים נגד המועמד. אם הוא יתמנה לתפקיד ויתברר שהוא עם רבב".משה אדרי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90"אנחנו הגענו לפוליגרף לא של המשטרה כי היועמ"ש אמר שזה לא יהיה נכון שזה יהיה במשטרה. כדי שלא יהיה מצב שהפוליגרף ייעשה במשטרה, הוא פנה לראש מערכי הביטחון שיערכו את הבדיקה, אך הם לא הסכימו. ואז היועמ"ש החליט שזה ייעשה באופן עצמאי שהשב"כ יחליט עליו. אנחנו קבענו את השאלות, אך לא אפרט אותן. מובן וברור שבמקרה הזה שרצינו לבדוק את האמינות של הגרסאות בקשר לפגישה עם עו"ד פישלר."ראינו שתי בעיות - אחת זאת הפגישה והשנייה היא דוח מבקר המדינה, שיהיה ברור. הפגישה לא נשאלה בפוליגרף, ולכן לא ראינו ממצא של מהימנות מתוך התרשמות בלבד. נמנענו מלחתוך את הדין רק על פי התרשמות. עם תוקף גרסתו שלו, בדקנו איך היא עומדת למבחן. הייתה טענה של עו"ד פישלר שדיברו ודיברו גם על רפי רותם, והייתה טענה של אדרי שלא דיברו בכלל עליו".גולדברג התייחס לנושא הפגישה של אדרי עם עו"ד פיני פישלר ואמר כי "אנחנו מדברים עכשיו על הערכת אותה פגישה, כשתלונה תלויה ועומדת, הוא אמור להופיע בפני הוועדה, ומתקיימת הפגישה הזאת. אדם שעומד מהצד, קשה לו להבין מהצד מי היה מעוניין בפגישה הזאת. האם יש ספק מי? אנחנו לא אומרים שאנחנו מאמינים עפ"י התרשמותנו מהצגתו. שלושה ימים לפני הדיון בוועדה? זה נדבך אחד, ויש את דוח מבקר המדינה. הייתה תקלה שהוא הגיע כל כך מאוחר".גולדברג הגיב גם לטענה שהועלתה שכביכול הסיבה לפסילתו של אדרי הייתה חוסר התרשמותו של גולדברג מאישיותו של אדרי וטענה לכאורה לפסילה על רקע עדתי. "אפשר לחלוק על דעתי, אבל מה שאני שומע וקורא, לא מדובר בהבעת דעה על מה שכתבתי, אלא בהשתלחות, ולא רק השתלחות, אלא אחת שהגיעה לשפל המדרגה. יש לי עניין באדרי? יש לי עניין בניקיון כפיים".

גולדברג תקף את הדברים שנאמרו נגד הוועדה ותפקודה והאשים חלק מהמבקרים בהשתלחות לא עניינית. "האמת לאמיתה, ההשתלחות לא הפתיעה אותי. אנחנו רואים את ההתדרדרות תוך כדי התדרדרות. זה בא לידי ביטוי כלפי בית המשפט, היועמ"ש, כלפי כל שומרי הסף. זה הטרנד היום. כדי לממש מה שרוצים להציג, דורכים. יש קשר עם עניין עדתי, וכל יתר הדברים שהאוזניים תצילנה לאיך הם נאמרים בכלל. אני מודאג באופן אישי אעבור את זה, אבל כאזרח אני מודאג, והפעם זאת לא סיסמה. לאן נגיע? אין מי שיבלום את ההתדרדרות. אין מי שיבלום. לא יודע אם ניפגש עם ארדן או לא. יכולה להיות ביקורת, אבל לא ביקורת שאיננה ביקורת, אלא השתלחות".


בנוגע לשימוש של השופט גולדברג בקול הכפול שניתן לו כיו"ר הוועדה על מנת להכריע את השיוויון בין ארבעת חברי הוועדה אמר גולדברג כי "אני לא בטוח שזה היה משנה. החלטת הממשלה היא שיהיה קול נוסף. אין פה עניין של הפעלה. זה חלק ממה שהממשלה החליטה. זה לא עניין של החלטה שלי או לא. במקרה של חילוקי דעות, אז תהיה דעה נוספת. אם היו משכנעים אותי החברים האחרים, הייתי משנה את דעתי. הרשקוביץ' לא היה בארץ, אבל בעזרת האמצעים הטכנולוגיים דיברנו איתו".