"משרדי החינוך והביטחון, שאחראים על המכינות באופן כולל, לא יורדים על פי רוב להנחיות פרטניות שמגובות בנהלים בכל הקשור לפעילות המכינות ולנושאי בטיחות כוללים", כך קובעת הוועדה המיוחדת בראשות מפכ"ל המשטרה לשעבר, שלמה אהרונישקי, שבדקה את התנהלות המכינות הקדם צבאיות והפיקוח עליהן. הוועדה הוקמה על ידי מועצת המכינות הקדם צבאיות בעקבות "אסון השיטפון" בנחל צפית, שאירע ב-27 באפריל באפריל, בו נספו למוות עשרה בני נוער (תשע נערות ונער) שיצאו לטיול מטעם המכינה הקדם צבאית בני ציון בתל אביב ואשר היו מועמדים ללימודים במכינה.

בדוח הנוקב נמתחת ביקורת קשה על ההתנהלות בסוגיית המכינות הקדם צבאיות, על רקע מספרן הגבוה והיעדר פיקוח מספק. "במצב של ריבוי עמותות קטנות, המנוהלות בהתנדבות, לרוב בתמרון ושליטה מלאים של ראש המכינה והיעדר בקרה ופיקוח יעילים – מביאים לחיסרון הקוטן", מתריעה הוועדה – "במצב של פיזור עמותות קטנות קיים קושי מובנה לקיים לקדם סטנדרטים ראויים מקצועית, חינוכית וניהולית".

עוד נטען בדוח, כי לא נערכת בקרה כמה מהמכינות שהוקמו עמדו בתנאי הסף, האם היה צורך בהקמת המכינות שאושרו וכמה מהן נסגרו: "הרגולציה של המשרדים (החינוך והביטחון) לא פועלת לסגירת מכינות שבמשך שנים רבות אינן עומדות בתקנים ובכללים". מהביקורת עולה, כי בפועל מדיניות הקמת המכינות נקבעה על פי גישתו של ראש האגף הביטחוני-חברתי (במשרד הביטחון) המתחלף אחת לשלוש שנים בממוצע. "אין ועדה מייעצת מקצועית חיצונית לליווי ותכנון המפעל, כך שגם במשרד החינוך, במנהל חברה ונוער שבאחריותו, המכינות הקדם צבאיות – ההתייעצות עם מועצת המכינות נעשית באופן חלקי חלקי ואקראי ולעתים לא נעשית כלל".

רגולציה חלשה עד לא קיימת

דוח ועדת אהרונישקי קובע עוד, כי הפיקוח והסיוע המקצועי למכינות מצד משרדי הממשלה מצומצמים ביותר וההתאמה בין התקנות והכללים למתרחש בשטח – מוגבלת. "מבחינה חינוכית העמותות מגישות תכניות כל שנה לאישור משרד החינוך, אבל הרגולציה על מימוש התכניות במכינות חלשה, עד כדי כך שהיא לא קיימת וזאת, בשל מחסור חריף בכוח אדם", מתריעים חברי הוועדה.

עוד נטען, כי עד לאסון, לא קבעו משרדי הממשלה כללים ולא פיקחו על מימושם בעניין ההכנה לצה"ל והאימונים הגופניים (משרד הביטחון), פעילות החוץ של המכינות וכללים נורמטיביים בהתנהלות השגרה (משרד החינוך). זאת, תוך שמשרדי הביטחון והחינוך מותירים למכינות חופש פעולה נרחב.

מחברי הדוח טוענים, כי עמדתו הרשמית העקבית של משרד החינוך, היתה שלא לפקח ולהכתיב נהלים על פעילות החוץ של המכינות הקדם צבאיות ועל נורמות התנהגותיות נוספות. "משרדי החינוך והביטחון, שאחראים למכינות באופן כולל, לא יורדים על פי רוב, להנחיות פרטניות שמגובות בנהלים בכל הקשור לפעילות המכינות ולנושאי בטיחות כוללים", מדגישים מחברי הדוח.

להקים גוף שיפקח על המכינות

ועדת אהרונישקי ממליצה להפוך את מועצת המכינות לגוף סטטוטורי עם יכולות תקציביות וסמכויות המאפשרות ביצוע ובקרה על פעילויות המכינות הקדם צבאיות. זאת, לנוכח היעדר נכונות ויכולת של משרדי הממשלה להעניק את הסמכות למועצה. עוד מומלץ להקים ועדה ארצית לבטיחות, שתורכב מבעלי מקצוע (בדומה לוועדת המפעלים של תנועות הנוער) ואשר תהווה גורף מקצועי ליד מועצת המכינות הקדם צבאיות בנושאי נהלי בטיחות, ביטחון ושעת חירום.

עוד סבורה הוועדה, שיש לבנות תיק בטיחות, כאשר כל מכינה תבנה תיק בטיחות ספציפי וייעודי למתקניה ולפעילותה. "תיק הבטיחות יאושר על ידי המועצה כחל מכלל הדרישות להכרה במכינה", ממליצים עוד מחברי הדוח. הוועדה גם ממליצה שהמכינות הקדם צבאיות יאמצו את הוראות משרד החינוך בכל הקשור לפעילות חוץ ומסעות של המכינות הקדם צבאיות.

בנוסף, מומלץ להקים מרכז מידע ארצי, בו יאוגדו כלל אירועי הבטיחות שתוחקרו, תוך התייחסות לסטטיסטיקה ולהפקות לקחים מתחקירים שנעשו.

עוד נכתב שיש להקפיד על סגירת מכינות שאינן עומדות בתקנים ובסטנדרטים ולקבוע תנאי סף לתפקידי ראש מכינה וראש שלוחה. "מנהל המכינה חייב להוביל את תרבות הבטיחות במכינה באופן אישי", צוין עוד בהמלצות – "עליו למקם את הבטיחות כיעד מרכזי לסגל ולחניכים, לבססו ולהטמיע אותו, כך שהבטיחות תהיה משולבת בכל פעילויות המכינה משגרה ועד לחירום".

הוועדה סבורה עוד, שיש לבנות סרגל מאמצים לפעילות החוץ על פי שלוש רמות קושי ולהחזיר את שיתוף הפעולה עם מחלקת כושר קרבי בצה"ל, כפי שהיה בעבר. שיתוף הפעולה אמור לכלול לדעת הוועדה גם הכוונה בבניית תכניות אימון ובקרה על ביצועה.

"דרושים שינויים מהותיים בכל הדרגים"

"הוועדה אשר הורכבה מאנשי מקצוע חיצוניים בתחום הבטיחות, לצד נציגי המכינות, קיבלה מנדט לטפל בבטיחות והמוגנות במכינות הקדם צבאיות כתרבות ארגונית, כאשר מטרתה המרכזית היא לתת בידי בעלי התפקידים כלים בתחום הבטיחות, שיבטיחו שכולם יחזרו הביתה בשלום", ציין אהרונישקי – "הדוח מציע פתרונות מעשיים לבקרה מלאה על הבטיחות בעולם המכינות, תוך מתן דגש על שינויים מהותיים שצריכים להתבצע בכל הדרגים וזאת, כמובן במטרה שמקרים ואסונות כמו שהיו בנחל צפית – לא יחזרו עוד".

מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות, דני זמיר אמר בעקבות הדוח: "אנחנו מגישים את דוח אהרונישקי שנכתב מתוך אובדן נוראי של עשרה צעירים במוות מיותר, אשר יכול היה להימנע". זמיר ציין עוד, כי הדו"ח נכתב על ידי גורמי מקצוע חיצוניים, המובילים בתחום הבטיחות והביטחון, במטרה ללמוד את הכשלים בכל הדרגים ולהביא לשינוי תרבותי מהייסוד ולעשות הכל על מנת להבטיח שאסון כואב כל כך לא יחזור. הוא יצא בקריאה לבחון לעומק את הצעת מועצת המכינות לשינוי המצב הקיים בו הגוף היחיד שמסוגל מקצועית ומוכן מעשית ליטול את סמכות הפיקוח והאחריות על המכינות (מועצת המכינות) נעדר כיום סמכות סטטוטורית.