מחלת הסרטן היא עדיין סיבת המוות השכיחה בישראל ואחראית למעל רבע מהפטירות בה, כך עולה מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) על סיבות המוות המובילות בישראל, המתפרסם היום. כפי שעולה, בשנת 2016, לה נכון הדוח, נפטרו בישראל 43,966 תושבים, שמהווים מחצית האחוז מאוכלוסיית ישראל לאותה שנה.

81% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (מתוכם 66% מעל גיל 75 ו-38% היו מעל גיל 85), 6% מתחת לגיל 45 ו-1.3% (569 מהנפטרים) תינוקות עד גיל שנה. ולידיעת הגורסים שנשים חיות יותר מגברים: 49.4% מהנפטרים היו זכרים, ו-50.6% נקבות (בניגוד לשנת 2015, אז 50.4% מהנפטרים היו זכרים, ו-49.5% נקבות). 

מבין עשר סיבות המוות השכיחות ביותר לשנה זו, שגרמו ל-72% מכלל הפטירות בה, 25.2% (11,077) מכלל הנפטרים נפטרו כאמור מסיבות ממאירות (סרטן). במקום השני, סיבת המוות המובילה היא מחלות לב (14.6%, 6,399 נפטרים) ואחריה מחלות זיהומיות (5.8%, 2,556 נפטרים); סוכרת (2,291 נפטרים); מחלות כלי דם במוח (שבץ מוחי, 2,272 נפטרים); סיבות חיצוניות, ובכללן 1,816 שנפטרו מסיבות שאינן מחלות, בהן תאונות דרכים, תאונות אחרות, התאבדות, רצח וכדומה. במקום השביעי נמצאות מחלות כליה (1,690 נפטרים), אחריהן מחלות כרוניות של דרכי הנשימה התחתונות (1,221 נפטרים), דלקת ריאות (1,159) ויתר לחץ דם (1,042). יתר הפטירות, 12,481 במספר ו-28.3% מהן, נגרמו ממחלות אחרות בעלות שכיחות נמוכה יותר.

יצוין כי שיעורי התמותה בישראל ממחלות זיהומיות וממחלות כליה הם הגבוהים ביותר מבין מדינות ה-OECD, ובסוכרת שנייה אחרי טורקיה. לעומת זאת, שיעורי התמותה מסיבות המוות המובילות בישראל – סרטן, מחלת לב איסכמית ושבץ מוחי, נמוכים בישראל יחסית למרבית מדינות ה-OECD. 
שיעור התמותה המתוקנן  לגיל מתאונות דרכים גבוה בקרב הערבים - פי 2.5 לעומת היהודים וברצח - פי 5.5 לעומת יהודים. לעומת זאת, בהתאבדויות השיעור המתוקנן גבוה בקרב היהודים פי 3.3 לעומת הערבים. כמו כן, גברים מתו בהתאבדות פי 4.6 מנשים, ברצח פי 3.7 ובתאונות דרכים פי 3.4. 
 
בקרב תינוקות (עד גיל שנה) סיבות המוות השכיחות ביותר הן סיבות סב-לידתיות  (44.3% מכלל הפטירות) ומומים מולדים (30.9%). בקרב פעוטות (בני 4-1 שנים) סיבות המוות השכיחות ביותר הן סיבות חיצוניות (30.0% מכלל הפטירות) ומומים מולדים (24.2%). בגילי הילדות (17-5 שנים) סיבות המוות השכיחות ביותר נגרמות מסיבות חיצוניות (25.9%) ומסרטן (22.2%). בקרב צעירים בני 24-18 מרבית הפטירות נגרמות מסיבות חיצוניות (54.2%). בקבוצת הגיל 44-25 סיבות המוות השכיחות ביותר הן סרטן  (28.8%) וסיבות חיצוניות (25.6%).  בקבוצות הגיל 64-45 ו-84-65, סיבת המוות השכיחה ביותר היא סרטן (41.3% ו-30.8%, בהתאמה), בקבוצת הגיל 85 ומעלה, סיבת המוות השכיחה ביותר היא מחלות לב (19.3%).

יש לציין כי מתחילת שנות השמונים של המאה העשרים חלה ירידה גדולה בשיעורי התמותה ממחלות לב, בדומה לירידה הנצפית בעולם המערבי. בשיעורי הפטירה מסרטן נמצאה תנודתיות לאורך השנים, אך המגמה הכללית היא של ירידה מתונה מאוד. כתוצאה מכך, בסוף שנות התשעים חל היפוך בסיבות המוות המובילות - שאתות ממאירות (סרטן) הפכו להיות סיבת המוות העיקרית ולאחר מכן מחלות לב. שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות עלו בעיקר בעשור האחרון, ומחלות אלה הפכו לגורם התמותה השלישי בשכיחותו משנת 2015, מעט לפני סוכרת.