שיפור בזמני המתנה בחדרי המיון, אבל ירידה בזמינות של רופאים מומחים בהם: זו התמונה שעולה מתוצאות מודל התמרוץ של משרד הבריאות לשנת 2018, שאת תוצאותיו המלאות הוא מפרסם היום (ראשון).

על פי הדוח, יחס הרופאים למספר הפניות עלה מ-85% אשתקד ל-97% בשנת 2018. אולם, נתון זה נוגע רק לרופאים בתורנות, בעוד שבמשמרות הבוקר לא חל שינוי (78%). זאת ועוד, נרשמה ירידה בשיעור הימצאות של רופאים בכירים במיון - מ-83% ל-82% בכלל בתי החולים, ובפרט בבתי החולים הגדולים ביותר– מ-82% ל-69%.

בסך הכל, מרבית המדדים מצביעים על שיפורים. אולם, יש לציין כי בשנת 2018 נערכו 2,872, ביקורים במלר"דים (מחלקות לרפואה דחופה), מספר שמהווה ירידה לעומת 3,031 אשתקד, כך שלא ברור עד כמה ניתן להסיק מכך על שיפור משמעותי. בין השאר, עולה מהדוח הנוכחי כי שיעור הממתינים להחלטה על שחרור או אשפוז למעלה מ-12 שעות ירד מ-2.2% ל-1.8% ומעל שש שעות מ-12.2% ל-11%. בנוסף, זמן ההמתנה הממוצע לאשפוז מרגע החלטת הרופא ירד בכמעט 40 דקות (מ-3:18:41 שעות ל-2:41:54 שעות).

בנוסף, 17 בתי החולים עמדו ביעד של עמידה בזמן המתנה של רבע שעה למגע ראשון עם צוות מטפל, לעומת 14 אשתקד, כאש הזמן הממוצע למגע ראשון עמד על 13:50 דקות (אצל ילדים 15:37) לעומת 14:43 אשתקד; זמן ההמתנה הממוצע להחלטה על שחרור או אשפוז ירד בכשלוש דקות (משלוש שעות ו-25 דקות לשלוש שעות ו-22 דקות).

מודל התמרוץ של משרד הבריאות כולל מספר מדדים שבהם הוא מתמקד, בהם ניתן למנות קיצור של זמני התמתנה בחדרי המיון ועידוד לאיוש רופאים ואחיות ביחס למספר פניות. הרקע להשקת הפרויקט חזר חמש שנים אחורה, לזמן הקמת וועדת אור לקידום הרפואה הדחופה בישראל (בשנת 2013). בעקבות זאת, בשנת 2015 הושקה התכנית הלאומית לחיזוק המחלקות לרפואה דחופה (חדרי המיון).

בדירוג בתי החולים המצטיינים, בין המרכזים הרפואיים הגדולים (עם למעלה מ-90 אלף פניות בשנה), מובילים בסדר הבא אסף הרופא, ואחריו איכילוב ומאיר, ואילו בתחתית הרשימה (לפי סדר זה מלמטה) – הדסה עין כרם, העמק ורמב"ם; בבתי החולים בינוניים (עם מספר פניות שבין 50 אלף ל-90 אלף בשנה) מובילים לפי סדר זה בתי החולים הצפוניים פוריה, הלל יפה וזיו, , ואילו בתחתית הרשימה (לפי סדר זה מלמטה) – שערי צדק, וולפסון וכרמל; בבתי החולים הקטנים יותר (עם פחות מ-50 אלף פניות בשנה) מובילים בסדר זה בתי החולים השרון, לניאדו ומעייני הישועה, , ואילו בתחתית הרשימה (לפי סדר זה מלמטה) – הדסה הר הצופים, האיטלקי ובני ציון.

בדירוג חדרי המיון המצטיינים לילדים, בבתי חולים גדולים (מספר פניות של למעלה מ-24 אלף בשנה) מובילים קפלן ומאיר (באותו הציון), רמב"ם ואיכילוב, ואילו בתחתית הרשימה (לפי סדר זה מלמטה) – שערי צדק, שניידר וסורוקה; בבינוניים (בין 12 אלף ל-24 אלף פניות בשנה) אסותא אשדוד (שזו גם השנה הראשונה לפעילותו), וולפסון והעמק, , ואילו בתחתית הרשימה (לפי סדר זה מלמטה) – הצרפתי, הדסה עין הרם והדסה הר הצופים; בבתי חולים קטנים (עם מספר פניות נמוך מ-12 אלף בשנה) – כרמל, פוריה וזיו, ואילו בתחתית הרשימה (לפי סדר זה מלמטה) – בני ציון, לניאדו ומעייני הישועה.