תעריפי הארנונה למשכירי דירות לתיירים בתל אביב, בין היתר באמצעות האתר AIRBNB, יזנקו. הנהלת עיריית תל אביב החליטה על תעריף ארנונה אחיד בסך 120.89 שקל למ"ר לשנה לדירות המושכרות לתקופות זמן קצרות, לעומת תעריף ממוצע של 52.20 שקל למ"ר לשנה לדירות המגורים בעיר. על פי ההערכות, בתל אביב מושכרות כ־10,000 דירות לתיירים, רובן במרכז העיר, בצפון הישן (עד הירקון), בכרם התימנים, ביפו ובמגדלי יוקרה.
 
בעירייה ציינו כי התעריף הגבוה והאחיד נקבע לנוכח העלייה החדה במספר הדירות המושכרות באופן מסחרי לתקופות קצרות ובשל הפגיעה באורח החיים של התושבים ובמחירי הדיור בשוק השכירות. עם זאת, עד ליישום ההתייקרות יחלפו חודשים ארוכים. לאחר שצו הארנונה החדש יאושר בישיבת מועצת העירייה, שתתכנס ב־18 בפברואר, יהיה צורך באישור משרד הפנים, הליך שעשוי להימשך כמה חודשים. 
 
מכשול נוסף יהיה צפוי בהשגת ראיות שאלפי הדירות אכן מושכרות בתדירות גבוהה לטווח קצר. בעירייה ינסו להביא לאישור הצו עד חודש אפריל, לקראת האירוויזיון, לנוכח הערכות שדירות רבות יושכרו במחירים גבוהים לתיירים הרבים הצפויים להגיע לאירוע. תעריף הארנונה לכלל הנכסים בתל אביב עלה מ־1 בינואר בשיעור מתון של 0.32%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים במשק לכלל הרשויות המקומיות. 
 

בדירות מגורים רגילות התעריפים נקבעים בהתאם לאזורים בעיר, ובצפון תל אביב הם גבוהים יותר לעומת מרבית השכונות בדרומה. צו הארנונה החדש גם כולל הנחה של 5% לחיילי מילואים פעילים. "המדיניות החדשה שאנחנו מקדמים במסגרת צו הארנונה לשנת 2019 נועדה להסדיר את המספר ההולך וגדל של דירות שהופכות לעסק של דירות נופש במשרה מלאה, תופעה שבטווח הארוך מעלה את עלויות הדיור לצעירים בעיר וכן את העלות הכוללת של החיים בעיר, בעיקר לצעירים ולמשפחות", ציין ראש עיריית תל אביב־יפו רון חולדאי.

"נוסף לכך, כפי שהבטחנו, הצו כולל מתן הנחה למשרתי מילואים תושבי העיר. תל אביב־יפו מובילה במספר ימי המילואים של תושביה וזוהי אך תודה סמלית על תרומתם", הוסיף חולדאי.