לתושבי כפר סבא יש סיבה טובה לחייך. תוחלת החיים הממוצעת בעיר, 84.4 שנים, היא הגבוהה ביותר מבין זו של תושבי הערים הגדולות בארץ, כך על פי דוח של משרד הבריאות. את הנתון החיובי ניתן לייחס, בין היתר, לתמותת התינוקות הנמוכה בכפר סבא (הנמוכה ביותר ברשימת הערים הגדולות) ולמודעות גבוהה במיוחד לאבחון ולרפואה מונעת (כמו שיעור גבוה של מתחסנים מפני שפעת ובדיקות ממוגרפיה בקרב נשים). תוחלת החיים הממוצעת בבת ים (לפי הדוח) היא הנמוכה ביותר - 81.1 שנים.
 
ההסבר לתוחלת החיים הנמוכה יחסית בבית ים נעוץ, בין היתר, בעובדה כי בעיר שכיחות גבוהה מהממוצע של עודף משקל בקרב ילדים (36% לעומת ממוצע ארצי של 30% מהילדים בלבד). שיעורי התחלואה בסרטן בקרב גברים בעיר הם 371 למאה אלף (לעומת 330 למאה אלף בממוצע ארצי) ואצל נשים 339 למאה אלף (לעומת 315 למאה אלף בממוצע ארצי).
 

המדד המצויין בדוח מתייחס לתוחלת החיים, בהשוואה בין 16 הערים הגדולות בארץ (שגודלן עולה על 100 אלף תושבים, סך הכל מדובר בכ־4.4 מיליון איש).
לאחר כפר סבא, מדורגות בתוחלת חיים גבוהה רמת גן (84.3), רחובות (83.8), פתח תקווה (83.5), ראשון לציון (83.4) ובני ברק (83.1). ירושלים ותל אביב ממוקמות באמצע הרשימה (82.8). חולון, חיפה (82.7) ובית שמש (82.6) מתקרבות לממוצע הארצי (82.5 שנים). בתחתית תוחלת החיים מדורגות, בין היתר, באר שבע (81.2), אשקלון (81.8) ואשדוד (82). 
 
הפער בין ערי המרכז לפריפריה מורגש במדדים חשובים נוספים. כך למשל, בתמותת תינוקות "מובילה" באר שבע (4.8 מקרים לאלף לידות) ואחרונה ממוקמת כפר סבא (0.9 מקרים לאלף לידות).
 
תיתכן גם השפעה של מאפיינים מגזריים על הדירוג. כך למשל, ירושלים ובני ברק נמצאות בתחתית המדד של עיסוק בפעילות גופנית (27%) לעומת רחובות העומדת בראש המדד (47%). בני ברק וירושלים נמצאות בתחתית הערים שמתחסנות נגד שפעת (16% מתחסנים בבני ברק ו־21% בירושלים), לעומת כפר סבא שמובילה באחוז המתחסנים נגד שפעת (32%).
 
יש לציין כי אחוז המעשנים הגבוה ביותר נמצא בראשון לציון (28%), בבאר שבע ובחולון (26%) בתל אביב־יפו, בחיפה ובאשקלון (25%), כשהממוצע הארצי עומד על 23%. אחוזי המעשנים הנמוכים ביותר הם בבית שמש ובבני ברק (15%), ואחריהן ברחובות ובירושלים (17%).