גורם בטחוני בכיר אומר הבוקר (רביעי) למעריב כי למרות המלצות הוועדה שהמליצה לצמצם את תנאי האסירים בבתי הכלא ובאגפים הביטחוניים, שאותן קיבל במלואן השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, בבתי הכלא לא בוצע כל שינוי בפועל.הוועדה הציבורית בראשות גונדר בדימוס אבי וקנין, ניצב בדימוס שלמה קעטבי וגורמים נוספים, המליצה בין השאר כי הבישול באגפים יופסק, על ביטול תפקידי הדוברים ואיחוד האגפים הביטחוניים, כך שלא תהיה הפרדה בין ארגוני הטרור השונים. בנוסף, הומלץ על קיצוץ בסכומי העברת הכספים לאסירים ועוד החמרות נוספות בתנאים להם זוכים האסירים.

גורם בטחוני אומר לנו כי באופן תמוה ההמלצות אותן קיבל השר, ובישר עליהן באופן חגיגי לפני הפריימריז בליכוד - אינן מיושמות בשטח, זאת למרות שלפחות חלק מההנחיות אינן מחייבות דיון בקבינט וביכולת של השב"ס בהנחיית השר לבצע את ההחלטות באופן מידי.


הגורם הביטחוני אומר כי ככל הנראה קל יותר לצאת בהצהרות שתוקפות ארגוני בטחון אחרים על עמדתם בנוגע לחסמי תדרי מכשירי הטלפונים הניידים של האסירים, אבל ללחוץ ולדרוש את יישום החלטות הוועדה בחצר האחורית בגופים שנמצאים תחת אחריות השר זה כבר סיפור אחר.

הבעיה שנוצרת, אומר הגורם הביטחוני הבכיר, היא בפער שבין האמירות וההצהרות לבין המעשים בשטח. בתי הכלא הביטחוניים והנהגת האסירים שיושבת במעצר משפיעים על המציאות הביטחונית מחוץ לבתי הכלא בעיקר ביהודה ושמרון ובמזרח ירושלים, והשיח הנמשך על הנושאים הללו מייצר מתח מתמשך.

כמו כן, הטענה לפיה נדרש דיון בקבינט על מנת לממש את החלטות הוועדה מעלות מספר שאלות. ראשית לא ברור מדוע עד עכשיו עברו יותר מחודשיים מאז ההמלצות ולא התקיים דיון כזה בקבינט. כמו כן, לא מובן מדוע היה צורך לפרסם את החלטות הוועדה ערב הפריימריז בליכוד, אם היה ידוע שדיון כזה לא יתקיים בקרוב, כאשר ההחלטות הללו מעלות בינתיים את המתח בבתי הסוהר. 

לדברי הגורם, אם טוענים שיש צורך בדיון בקבינט לטובת שלילת הזכות מהאסירים לבשל לעצמם, לא ברור מדוע דיון כזה לא התנהל גם בנושא עיתוי מבצוע פרויקט החסמים הסלולריים. לא מן הנמנע כי גם העיכוב ביישום מסקנות הוועדה נובע מתוך חשש שזה יוביל להסלמה ביטחונית, למרות שהדברים אינם נאמרים באופן גלוי.