כמות המשקעים המצטברת בשקלול כלל ארצי לתקופה ספטמבר-פברואר הסתכמה ב-130% ביחס לממוצע הרב שנתי לתקופה זו, וב-114% ביחס לכל תקופת החורף. בשונה מחמש השנים שקדמו לשנה זו, שבהן כמות הגשם המצטברת הייתה נמוכה מהממוצע הרב שנתי, השנה גם כמות המשקעים הייתה גדולה מהממוצע וגם כמות המים שהגיע למקורות המים היו טובות. למעשה, ניכרת התאוששות וצמצום חלק מהגירעונות המצטברים שנוצרו קודם לכן בכינרת ובאקוויפרים.ממדידות אנשי המקצוע של השרות ההידרולוגי שברשות המים עולה כי במהלך חודש פברואר עלה מפלס הכנרת ב-71 ס"מ. עם זאת, חסר לכנרת מלאה – נכון לתחילת מרץ – 4.05 מטר. נפח המים הזמינים בכנרת (כמות המים שנכנסה בניכוי ההתאיידות) בחודש פברואר הסתכמו ב-115 מיליון קוב, לעומת נפח ממוצע רב-שנתי של 83 מיליון קוב בחודש זה.
 
הכנרת. עלייה של 71 ס"מ במפלס המים. צילום: דוד כהן, פלאש 90הכנרת. עלייה של 71 ס"מ במפלס המים. צילום: דוד כהן, פלאש 90


גם מאגרי מי התהום, האקוויפרים, זכו לעליות מפלסים, כאשר דרום אקוויפר החוף עלה בכ-10 ס"מ בממוצע, מרכז האקוויפר עלה בכ-7 ס"מ בממוצע, ודרום האקוויפר עלה בכ-12 ס"מ בממוצע. כמו כן, דרום אקוויפר ההר עלה בכ-30 ס"מ בממוצע, מרכוב כ-44 ס"מ ובצפונו המפלס עלה בכ-47 ס"מ בממוצע. עליות מפלסים נמדדו גם באגן נעמן, באגן כברי ובשפיעת המעיינות.
מנגד, מפלס ים-המלח ירד במהלך חודש פברואר בכ-7 ס"מ. בתקופה המקבילה אשתקד עלה מפלס ים-המלח ב-5 ס"מ. מתחילת השנה ההידרולוגית ירד מפלס ים-המלח ב-40 ס"מ.

הקצאות המים הוקדמו

לאחר בחינת תמונת המצב, החליט מנהל רשות המים להמליץ למועצת רשות המים בישיבתה האחרונה להקדים את הקצאות המים שנועדו לחקלאות ולצורכי שמירת הטבע. על פי הכללים נקבעות הקצאות אלו רק בסוף חודש מרץ, אך מכיוון שכבר היום ניתן לראות את תמונת החורף הטובה, היה מקום לאפשר לחקלאים לתכנן, מבעוד זמן, את היערכותם לקראת הקיץ הקרב, הסבירו ברשות המים.
מועצת רשות המים קיבלה את המלצת מנהל הרשות והחליטה כי ההקצאה לחקלאות במערכת הארצית - תעמוד על 305 מיליון קוב - תוספת של 47 מיליון קוב; ההקצאה לחקלאות באזור מעלה הכנרת – תעמוד על 85 מיליון קוב - תוספת של 17 מיליון קוב, וההקצאה לחקלאות באזור סובב כנרת - תעמוד על 82 מיליון קוב - תוספת של 9 מיליון קוב.
במקביל, החליטה מועצת הרשות להגדיל גם את ההזרמות לצורכי הטבע והנוף, כאשר בין היתר הוחלט על תוספת של 3 מיליון קוב באזור מעלה הכנרת, ותוספת של 5 מיליון קוב להקצאה במערכת הארצית. התוספות האמורות הן מלוא התוספות שניתן על פי הכללים לקבוע, בקטגוריות הללו.