"מבלי לפגוע בזכויותיהם ובהישגיהם של מדליקי המשואות שנבחרו, בהליך בחירתם נפלו פגמים", כך קובע מבקר המדינה יוסף שפירא, שפרסם היום (ראשון) דוח ביקורת מיוחד על טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, שהתקיים לפני שנה, במסגרת אירועי שנת ה-70 להקמתה של מדינת ישראל. יש לציין כי בעקבות אירועי ה-70, העלות הכספית של הטקס עמדה על כ-22 מיליון שקל, לעומת כ-8.4 מיליון שקל בשנה שלפני כן.

שפירא עצמו טען כי "חלקים מהתהליך בוצעו שלא בהתאם לתקנון בחירת מדליקי המשואות ולעיתים באופן שהיה בו כדי לפגוע בסמכויותיה ובמעמדה של הוועדה הציבורית לבחירת מדליקי המשואות. מהדוח עולה כי בשיחות טלפון על רשימת המועמדים המומלצים להדלקת המשואות, אושרו מועמדים שנוספו לרשימת המומלצים, שמועמדותם, על פי סיכום דיון הוועדה ועל פי דברי חלק מחבריה, כלל לא נדונה קודם וכל זה נעשה גם בלי העברה מראש של חומרי רקע על המועמדים שנוספו לבחינת חברי הוועדה.

"מהביקורת עולה, כי נוסף מועמד שמועמדותו נדחתה בשלבים מוקדמים יותר על ידי הוועדה ובמקביל, נגרעו שמותיהם של שבעה מועמדים שהוועדה הציבורית אישה כמועמדים להדלקת המשואות ושמותיהם הגיעו לשלב הסופי.

"הליך בחירת מדליקי המשואות לטקס המשואות 2018 בוצע בחלקו בסטייה מהתקנון", מציין המבקר. בדוח גם נמתחת ביקורת על אופן הקצאת ההזמנות וחלוקתן לטקס המרכזי ולשתי החזרות הגנרליות.

"רק כשליש ממספר המושבים הכולל שנוספו הוקצו לציבור הרחב. למרות שבטקס עצמו נוספו 2,460 מושבים (מספר המושבים גדל מכ-4,400 לכ-6,860), הציבור הרחב זכה לקבל תוספת של 370 הזמנות לטקס לעומת השנים הקודמות", צוין עוד בדו"ח הביקורת - "משרד התרבות לא נהג בהזמנות כברכוש הציבור שהוא מופקד על הקצאתו באופן הוגן, ענייני, שוויוני ושקוף ובמקרים מסוימים עלה חשש להתנהלות במשוא פנים ופגיעה בממלכתיות המחייבת מאופיו של הטקס".

חלוקה נרחבת לפעילי ליכוד

מהדו"ח עולה עוד, כי לטקס ולשתי החזרות הגנרליות היו כ-22 אלף מקומות ישיבה פוטנציאליים. לאחר הפחתת מושבים לצורכי הפקה ואבטחה עמד מספרם הוכלל של המושבים הזמינים על כ-20,570.

מחלוקת ההזמנות עולה עוד כי מרכז ההסברה הקצה 467 הזמנות לטקס לגורמים במשרד ראש הממשלה: 242 לעוזר תפעול בית ראש הממשלה, 76 למזכירות הצבאיות, 26 ל"בלפור" ו-23 הזמנות נוספות לטקס נמסרו לארבעה עובדים. עוד נטען, כי 80 הזמנות לטקס חולקו למנהלת לשכת יו"ר הליכוד והמקשרת בין הליכוד ללשכת ראש הממשלה. "לא נמצא שחולקו הזמנות באופן דומה לנציגים של מפלגות אחרות".

עוד עולה מהביקורת כי אין הגבלה למספר ההזמנות המוקצות למי שנמנה על סגל א', כך שבמקרים רבים הוקצו 20-10 הזמנות לטקס לבעלי תפקידים הנמנים עם קבוצה זו, בהם שרים, חברי כנסת, מנכ"לי משרדי ממשלה ואלופי צה"ל. "נמצא כי מרכז ההסברה חילק הזמנות לאנשים הנמנים עם סגל א', שהיו גם זכאים להזמנות דרך הארגון שאליו הם משתייכים, מבלי שנבדקה כפילות החלוקה".

יוסף שפירא. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

"קיימים פערים ניכרים בין מספר ההזמנות שמרכז ההסברה מסר שחילק לצה"ל לבין אישורי קבלת הזמנות ודיווח צה"ל על כמות ההזמנות שקיבל", נטען עוד – "גם קיימים פערים ניכרים בין מספר ההזמנות שמרכז ההסברה מסר שחילק לבין מספר ההזמנות שארגון יד לבנים מסר שקיבל, במיוחד בהתייחס לחזרה הגנרלית השנייה. על "יד לבנים" לנהל רישום מסודר של מבקשי ההזמנות ומקבליהן בכל הארץ, בפרט כאשר על פי הנוהל של הארגון קבלת הזמנות בשנה אחת יכולה להשפיע על הזכאות לקבלה בשנים הבאות".

עוד נחשף בביקורת, כי למשטרת ישראל נמסרו 158 הזמנות לטקס, 254 הזמנות לחזרה הגנרלית הראשונה ו-296 לחזרה הגנרלית השנייה (בסך הכל 708 הזמנות). ההזמנות נמסרו ללשכת המפכ"ל, מחוזר ירושלים, תחנת מוריה ולשלושה בעלי תפקידים.

"למשטרה אין רישום של מקבלי ההזמנות"

לשכת המפכ"ל קיבלה 100 הזמנות לטקס ו-100 הזמנות לחזרה הגנרלית השנייה. "הביקורת העלתה, כי אין ללשכת המפכ"ל רישום של זהות מקבלי ההזמנות לחזרה הגנרלית. עוד נמצא, כי מתוך 100 הזמנות שקיבלה לשכת המפכ"ל לטקס היא חילקה שתי הזמנות למפכ"ל המשטרה דאז (רוני אלשיך) ו-14 הזמנות לילדיו ולבני זוגם.

"משרד מבקר המדינה מעיר למשטרת ישראל, כי בהיות ההזמנה זכות או טובת הנאה, מצופה כי הארגון יבצע את החלוקה למי שזכאי לכך. על המשטה לקבוע כללים למספר הזמנות שזכאי לקבל כל בעל תפקיד ובכלל זה לשקול חלוקת הזמנות זוגיות בלבד לכל מזמין", ממליץ שפירא.

מבקר המדינה טוען עוד, כי ללשכת שרת התרבות, מירי רגב וללשכות המנכ"ל ועובדי המשרד ומרכז ההסברה חולקו 709 הזמנות לטקס, שהן כ-11% מכלל ההזמנות שקובצו לטקס וכ-270 הזמנות נוספות חולקו לחזרה הגנרלית הראשונה. עוד נטען בדו"ח, כי שרת התרבות והספורט הורתה למרכז ההסברה להקצות באמצעות מרכז השלטון המקומי, הזמנות לאנשי השלטון המקומי.

"בדרך זו חולקו במשרדי המרכז לשלטון מקומי, לשם הגיעה רכזת לשכת השרה על פי הנחיית עוזרת השרה, 572 הזמנות לאנשים בשלטון המקומי: מתוכם 375 הזמנות לטקס המרכזי ו-197 לחזרה הגנרלית השנייה. זאת, ללא שהחלוקה תועדה, ללא שנקבעו כללים להקצאה, ומבלי שידוע מי קיבל את ההזמנות".

"על מרכז ההסברה לנהוג בשקיפות ולפרסם לציבור את מספר ההזמנות שיופצו לטקס המרכזי ולחזרות הגנרליות, את אמות המידה וחלוקתן ואת הדרכים להגשת בקשה לקבלת הזמנה", ממליץ שפירא בסיכום הדו"ח – "יש לנהוג בחלוקת ההזמנות בהגינות, בשוויון וללא משוא פנים ובהתאם לעקרון היסוד שלפיו עובדים הציבור הם נאמני הציבור".

מבקר המדינה הבהיר, כי טיוטת דוח הביקורת נשלחה למשרד התרבות בסוף ינואר 2019. בתשובה לטיוטה ושוב בשימוע שהתקיים בעת האחרונה, הודיעו שרת התרבות והספורט וראשי משרדה כי כבר פעלו לתיקון חלק מהליקויים שעלו בביקורת וכי יפעלו לתיקון התקנון לבחירת מדליקי המשואות. רגב הודיעה עוד שתמנה ועדה ציבורית שתמליץ על מתכונת ראויה והוגנת לחלוקת ההזמנות לטקס הדלקת המשואות ולטקסים רשמיים אחרים.

השרה רגב עם מבצעי הללויה בטקס. צילום: רפי דלויה

ממשרד התרבות נמסר בתגובה לדוח: "שרת התרבות והספורט מירי רגב מברכת על דוח המבקר ותקים לראשונה מאז קום המדינה ועדה ציבורית שתקבע קריטריונים ברורים לחלוקת הזמנות לכל הטקסים הממלכתיים, ובהם טקס המשואות. "אנו מודים למבקר המדינה על ההערות, שאת חלקן כבר יישמנו עצמאית תוך כדי תנועה, ומזמינים את הציבור לצפות גם השנה בטקס שצפוי להיות מרגש, מרשים ומרהיב", נמסר מהמשרד.

"משרד התרבות והספורט מברך על ממצאי דוח המבקר, שחלקם כבר יושמו עצמאית על ידי המשרד ועל ידי מרכז ההסברה כחלק מהפקת הלקחים מהטקס בשנת 2018. פעילותם המהירה של המשרד ומרכז ההסברה זכו למחמאות מצד המבקר - שמציין זאת בדוח המפורט והחשוב שכתב. נציין עוד כי עם קבלת טיוטת הדוח לפני מספר שבועות, הוחל ביישום חלק ממסקנותיו, כחלק מהיותנו משרד המשפר תוך כדי תנועה את הטעון שיפור, מתוך אחריות ושליחות ציבורית".
"כחלק מהפקת הלקחים ולאור מממצאי המבקר באשר לאופן חלוקת ההזמנות לטקס, יזמה השרה רגב, מתוקף תפקידה כיו"ר ועדת טקסים וסמלים, את הקמתה של ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס נחמה מוניץ. הוועדה תבחן לראשונה את סוגיית חלוקת ההזמנות לכל הטקסים הממלכתיים כולל טכס הדלקת המשואות".
"חלוקת ההזמנות לאירועי ה-70 נעשתה באופן זהה לנוהג הקיים על פיו חולקו כרטיסים לטקס לגופים ממלכתיים שונים מאז קום המדינה, בתוספת של מרכז השלטון המקומי, זאת לאור שיתוף הפעולה והמעורבות של מספר רב של רשויות והסיוע שלהן בהפקת  האירועים הרבים שהיו ברחבי הארץ, כפי שאף עולה מהדוח. כל ניסיון להציג תמונה אחרת ולטעון או לרמוז לשיקולים זרים בחלוקת ההזמנות הינה שקרית, אין בה כל אחיזה במציאות ויש בה להטעות את הציבור ולגרום לעיוות מכוון של דוח המבקר, שאין בו כלל טענה כזו, כי אם רק דרישה לעשות סדר אחרי 70 שנה. ב-70 שנות קיומה של המדינה היה נוהג קבוע לפיו חולקו הכרטיסים למוזמנים בלבד והאחריות על חלוקת הכרטיסים הייתה על הגופים הממלכתיים שבאופן מסורתי קיבלו כרטיסים בהקצאה . הוועדה תקבע לראשונה אמות מידה גם לעניין זה".

"פועלים על פי הנוהג"

ממשרד רה"מ נמסר בתגובה: "לשכת רה"מ פעלה על פי הנוהג שהיה קיים בעשורים האחרונים. נפעל בהתאם להמלצות הוועדה שהקימה השרה רגב שתעסוק בנושא חלוקת הכרטיסים".