ערב יום העצמאות ה-71 אוכלוסיית ישראל מונה 9.021 מיליון נפש, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה נתונים לרגל החג הקרוב. 6.697 מיליון מתוך כלל האוכלוסייה הם יהודים (74.2%), כש-75% מתוכם הם ילידי הארץ. 1.890 מיליון הם ערבים (20.9%), ו-434 אלף מוגדרים כאחרים (4.8%).

בלמ"ס ציינו כי עם קום המדינה, מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפש בלבד. על פי התחזית, ביום העצמאות ה-100, צפויה ישראל למנות 15.2 מיליון איש. מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-177 אף בני אדם, גידול של 2%. בתקופה זו נולדו כ-1888 אלף תינוקות, הגיעו 31 אלף עולים ונפטרו 47 אלף בני אדם. 
מקום המדינה, הגיעו לישראל 3.2 מליון עולים, כ-43% מתוכם לאחר 1990. 45% מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם המתגוררת בישראל. עוד עולה מפילוח הנתונים, כי בישראל חיים כ-48 אלף בני 90 ומעלה. 

תוחלת החיים ב-2017 עמדה על 80.7 שנים לגברים ו-84.6 לנשים. שיעור הפריון הכולל עמד על 3.11 למשפחה. בישראל פועלים 62 מוסדות להשכלה גבוהה ושיערו הזכאים לתעודת בגרות מקרב הנבחנים עמד ב-2017 על 75.6%.

יותר רכבים בפריפריה
 
ההכנסה החודשית למשק בית עמדה 15518 שקלים ב-2017, עלייה ריאלית של 4.65% לעומת 2016. ההוצאה הכספית הממוצעת עמדה על 13,114 שקלים, עלייה של 2.2% לעומת השנה שלפני. השכר הממוצע לשכיר עמד על 10,473 שקל ושיעור הבלתי מועסקים היה 4% בלבד. 
 
חלקם של המועסקים בתחום ההיי טק מכלל המועסקים, עמד על 8.3%. מספר העסקים המפעילים עמד על 583 אלף, כמחצית מהם אינם מעסיקים עובדים. עוד עולה מהנתונים כי מספר מפעלי התעשייה עמד על 21 אלף ומספר המשרות בענף עמד 623 אלף. 
 
שיעור משקי הבית שבבעלותם מכונית אחת לפחות עמד 71.9% ומספר כלי הרכב הגיע לכ-3.5 מיליון. שיעור בעלות של משקי בית על דירה עמד על 66.5%. עם זאת, ישנם פערים גדולים בין הערים, כאשר בתל אביב השיעור עומד על 50% בלבד, ובפריפריה שיעור הבעלות גבוה משמעותית..