מקץ 71 שנה: במסמך שנמצא בארכיונו של נשיאה השלישי של מדינת ישראל זלמן שז"ר במכון גנזים של אגודת הסופרים, על ידי אנשי אגודת הסופרים העברים, מתגלה טיוטה ראשונית של הכרזת העצמאות, ובה שני הבדלים עקרוניים מזו שפורסמה. באחד יוצא שז"ר נגד המנדט הבריטי: "התנכלות ממשלת המנדט ליהודה בארץ גברה והלכה... במקום לסייע לעליית היהודים לביתם הלאומי, נעלה את השערים בפני מעוני עמנו בשעה הטרגית ביותר. על מעפילינו שמה הסגר. היד שנעלה את שערי הארץ היא שפתחה אותה בפני פורעים ופולשים...".
 
הטיוטה נכתבה ככל הנראה על ידי ועדה בראשות שז"ר עם סיום הקונגרס הציוני הגדול של אפריל 1948, שבו הוחלט על הקמת המדינה. "במגילת העצמאות כלל לא מוזכרת ממשלת המנדט וברור למה, שכן איך יאשימו את המדינה שהביאה לניצחון על הנאצים?", מסבירה אדיבה גפן, יו"ר גנזים. "לא ניתן להזכיר זאת במגילת העצמאות, שהרי בזכות האו"ם וההצבעה על החלוקה ניתנה לנו האפשרות להקים מדינה".
 
ההבדל השני מצוי בהצעה של שז"ר השמה דגש על זכותו המשפטית הבינלאומית של העם היהודי לעצמאות ולא רק על זכות אבות: "נציגים מוסמכים של מדינות עולם, אשר חקרו וחקרו את הסוגיה לצדדיה, לא העלו בסוף הסופים שום פתרון יעיל אחר לשאלת עמנו בגלויות ולשאלת עתיד ארצנו... טובי אנשי המצפן... עם זה, אשר חרתה על דגלה והגשימה במעשיה - תנועת החירות הציונית. טובי אנשי המצפון, והגדולות שבתנועות השחרור בעולם הבטיחו את עזרתם. עצרת האומות המאוחדות, אחרי שיקול מדוקדק... שוו לפתרון הזה סמכות משפטית בינלאומית, אשר כוחה היורידי אינו מוטל בספק וכוחה המוסרי ייכון לעולם".