יותר ממחצית מהסטודנטים החרדים מעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני, וכמחציתם לא יתנגדו ללימודים בידי סגל אקדמי נשי, כל עוד המרצה לבושה באופן מכבד. כך עולה מסקר שערכה התאחדות הסטודנטים הארצית, בסיוע החוקר ד"ר איתן רגב מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, בקרב כ־500 סטודנטים וסטודנטיות מהמגזר החרדי.

הסקר נערך לקראת כנס העוסק בשילוב חרדים באקדמיה, אשר יתקיים ביום חמישי הקרוב בהשתתפות ביה"ס לחברה ומדיניות ותכנית מובילים של דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.
 
מהסקר עולה כי רוב הסטודנטים החרדים הביעו נכונות רבה להמשיך לתואר שני (59%). רק 9% מהעונים אמרו שלא ירצו להמשיך לתואר שני. כמחצית מהסטודנטים החרדים (46%) מוכנים ללמוד ממרצה אישה, בתנאי שהיא לבושה באופן מכובד, אך לעומתם, 38% מסרבים לכך. כשנשאלו אם סטודנטיות חרדיות יכולות ללמוד ממרצים גברים, גם כאן הרוב (כ־70%) השיבו בחיוב לעומת 24% שאינם מסכימים לכך.
 
המקצועות הנחשקים ביותר ללימודי תואר שני במגזר החרדי הם חינוך ומדעי החברה, ואילו מדעי המחשב נמצא בתחתית סדר העדיפויות. לשאלה אילו קשיים מאיימים על המשך לימודיהם של הסטודנטים החרדים, ענו כמחציתם כי הקושי הכלכלי הוא האיום המרכזי ביותר. 
 

שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית: "אין ספק שהאג'נדה שלנו כהתאחדות, היא לשלב כמה שיותר סטודנטים מהחברה החרדית באקדמיה. לצד זאת, הדרך עצמה לא פחות חשובה מהמטרה. אנחנו חייבים כחברה וכמערכת להידרש לסוגיית הנשירה, הקשיים התרבותיים והפערים הלימודיים שאיתם מגיעים צעירים מהמגזר החרדי על גווניו. נוסף לכך, מסתמנת סתירה בין ההתעקשות של בעלי אינטרסים בעמדות מפתח לבין הקול הסטודנטיאלי, שאומר בבירור שהדרך לשילוב היא מגוונת ואינה מצויה בהפרדה מגדרית גרידא. הסטודנטים דורשים וזכאים בראש ובראשונה לאיכות ולמצוינות אקדמית, כמו כל הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. אנו קוראים למל"ג ולמקבלי ההחלטות שמגבשים בימים אלה מדיניות עדכנית לשילוב חרדים באקדמיה: אל תשפכו את התינוק עם המים והקשיבו לסטודנטים בשטח".
 

ד"ר איתן רגב, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה: "הסקר מספק מבט חשוב אל תוך עולמם של הסטודנטים החרדים. לראשונה נחשפות עמדותיהם של הסטודנטים עצמם, בסוגיות מרכזיות הנוגעות לאופן שילובם באקדמיה, איכות הלימודים, והקשיים והאתגרים שאיתם הם מתמודדים. ממצאי הסקר יכולים לסייע במיקוד ובהגברת האפקטיביות של צעדי מדיניות להגברת שיעורי ההשתלבות של חרדים באקדמיה, שיפור הישגיהם וצמצום שיעורי הנשירה שלהם".