המשרד להגנת הסביבה מפרסם הבוקר (שני) דוח מעקב על תוצאות ביניים של יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה, בין השנים 2015-2018, ממנו עולה כי במהלך שנות יישום התכנית חל שיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה: נרשמה הפחתה של 56% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים – שכוללים חומרים מסרטנים ועל כן התוכנית שמה דגש על פליטות מזהמים אלה ואף הצליחה בכך מעבר ליעד שהוצב (שהיה בתחילה 48% ביחס לפליטות המזהמים לאוויר בשנת 2014).בכל הנוגע לעקב אכילס של מפרץ חיפה – ריכוז המפעלים הפטרוכימיים העושים שימוש בחומרי גלם מסוכנים ונפיצים מעצם טבעם בתהליכי הייצור והאחסנה אשר כשלעצמם מהווים סיכון בריאותי וסביבתי מתמיד – מתגאה המשרד להגנת הסביבה בהחמרת האכיפה על המפעלים ובחידוד והקשחת הדרישות מהם בכל הנוגע להפחתת זיהום האוויר.תעשייהכך, למשל, מדווח המשרד להגנת הסביבה כי הושלמה התקנה והפעלת 41 מתקנים ואמצעים להפחתת פליטות ב-11 ממפעלי התוכנית, הוחמרו הדרישות ברישיונות ובהיתרים של כל 26 המפעלים הנכללים בתוכנית הפולטים מזהמים אורגניים נדיפים במפרץ חיפה ושל עוד 24 מפעלים באזור שלא נכללים בתכנית. בנוגע להגברת האכיפה על התעשייה המסוכנת, שגם לה חלק בתוצאות הביניים החיוביות של התכנית, מדווח המשרד כי בשנת 2018 לבדה בוצעו במפעלי התוכנית בחיפה 108 סיורי פיקוח, מתוכם 42 סיורי פתע שתוצאותיהם פורסמו לציבור.במהלך השנה החולפת נקט המשרד הליכי אכיפה נגד תשעה מפעלים, הוצאו 42 התראות ל-17 מפעלים שהפרו את תנאי היתרי הפליטות ונערכו 37 שימועים ל-16 מפעלים. התוצאות של כל אלה היו חמישה צווים למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לארבעה מפעלים וששה עיצומים כספיים בסך 9.8 מיליון שקלים לששה מפעלים על 16 מקרי הפרה.עדיין חסרה בדוח שקיפות מלאה לציבור באשר לתוצאות הליכי השימוע, ההתראות וצעדי האכיפה האחרים שהסתיימו ברובם ללא עיצומים וכן הסבר מניח את הדעת כיצד ביחס לכמות ההפרות הבלתי נתפסת כמעט של המפעלים, עדיין לא מוצה עד היום אף הליך משפטי לכדי הרשעה פלילית והטלת אחריות אישית על מי מהבכירים בתעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה או השבתה מוחלטת של מפעלים וקווי ייצור לטווחי זמן משמעותיים לאחר הפרות חוזרות.ברוב המקרים התאפשר למפעלים מפרי חוק לתקן את הדרוש תיקון "תוך כדי הליכה". המשרד להגנת הסביבה מדווח גם כי מערך ניטור האוויר במפרץ חיפה שודרג במהלך שלוש השנים הראשונות של התכנית והוא כיום מהמקיפים בעולם כשהתקנים שהמפעלים נדרשים לעמוד בהם הם מהמחמירים גם ביחס לנהוג במדינות האיחוד האירופי הידועות במדיניות נוקשה במיוחד בנושא. בשנות התכנית הוכפל מספר נקודות דיגום איכות האוויר במפרץ חיפה מארבע לשמונה ומספר המזהמים הנדגמים בסביבה עלה מ-14 מזהמים ל-86.תחבורהבכל הנוגע לזיהום מתחבורה, מכת מדינה המשותפת גם לאחיותיה הגדולות של חיפה, ירושלים ובעיקר תל אביב וגוש דן, יכול המשרד להגנת הסביבה להתגאות בתוצאות יותר חד משמעיות שיכולות להוות פתח ליישום תכניות דומות בערים האחרות. עם סיום השנה הראשונה להפעלת אזור אוויר נקי הראשון בישראל המגביל כניסת רכבים כבדים לחיפה, נמדדה הפחתה של כ-20% בריכוזי הפיח בעיר התחתית. בין היתר הפעיל המשרד סבסוד נסיעת משאיות כבדות במנהרות הכרמל, הכנסת 25 אוטובוסים חשמליים ראשונים לשירות בעיר ועוד מאה שצפויים להיכנס לשירות במהלך השנתיים הקרובות, התקנת מערכות להפחתת פליטות אדי דלק בכל 97 תחנות הדלק במפרץ חיפה, הגברת האכיפה על רכבי דיזל מזהמים ועוד.אחיזת עיניים?בחיפה וסביבתה קהילה מאד מעורבת ואקטיביסטית של ארגונים ופעילים הנאבקים שנים ומנהלים במקביל שיח שוטף עם אנשי המשרד להגנת הסביבה בנוגע לאיכות האוויר במפרץ. הדוח שמתפרסם היום עם זאת, נוסח ומפורסם לציבור ללא שיתוף הקהילה הזאת ולא בכדי. פעילי הסביבה בחיפה שמכירים גם את הצד הפחות מחמיא של התנהלות הרגולטור, היינו המשרד להגנת הסביבה, מול מפעלי התעשייה רבי העוצמה וההשפעה באזור, טוענים הבוקר כי הדוח נעדר התייחסות מהותית כלשהי לפיל שבחדר וכולל בעיקר התעלמות מעצם הסכנה הקיומית של ריכוז התעשיות המסוכנות בקרבת שכונות מגורים."המשרד מעולם לא ביצע סקר סיכונים מקיף כנדרש כפי שהמליצה ועדת שפיר עוד בשנת 2007 לקראת אירועי קיצון. הערכות מדברות על כמעט 200 אלף נפגעים ברמות שונות באירוע כזה ורק לאחרונה ארעה דליפת גז תעשייתי בהיקף מסוכן ונרחב באזור שכלל לא התגלתה בניטור" מזכירים ב"מרכז מחקר סביבתי חיפה" שם מוסיפים: "על פי עקרון הזהירות המונעת, אנו דורשים מממשלת ישראל להעלות להחלטת ממשלה את תוכנית צפון ירוק-חיפה 2025 של רשות מקרקעי ישראל אשר אימצה כבר את דוח הייעוץ החיצוני שהזמין משרד רה"מ, דוח מקינזי, לפינוי התעשיות המזהמות והמסוכנות ממפרץ חיפה באופן בהול".עוד טוענים אנשי מרכז מחקר סביבתי חיפה כי המשרד להגנת הסביבה עדיין מתעלם מניטור חלק חשוב מהחומרים הנפלטים מהתעשיות הפטרוכימיות, מנהל מדיניות של הקלות 'מתחת לשולחן' לתעשיות אלה, מבצע מניפולציה של נתונים חלקיים בניטור האוויר ולא עומד בסטנדרטים הבינלאומיים שהוא מתגאה על היותו מחמיר ביחס אליהם. עוד מדגישים הפעלים כי חלקים רבים גם בתכנית הקיימת טרם יושמו כמו העתקת מיכלי דלקים אל מחוץ לריכוזי אוכלוסייה או הפעלת ניטור רציף ושקוף לציבור בהתקנת חיישנים על כל הארובות של המפעלים הפטרוכימיים שטרם הושלמה.מארגון מגמה ירוקה נמסר בתגובה לדוח: "המשרד להגנת הסביבה מוכיח פעם אחר פעם עד כמה הוא מנותק מהמציאות בכל מה שקשור להגנה על הסביבה. היינו מצפים להרגיש שיפור באיכות האוויר, ירידה ניכרת בכמות החולים במחלות נשימתיות בקרב תינוקות ועוד. אבל הדוח החדש מלמד כי עיקר ההפחתה נובעת מסגירת מפעלים, וזו הוכחה לרגולציה הכושלת. מציגים דוח יפה לצורכי הישרדות, כשבפועל בבז"ן (בתי הזיקוק לנפט) נרשמו עליות בפליטת חומרים אורגניים נדיפים וחומרים מסרטנים. כשהייתה למשרד הזדמנות ליישם את צו 45 ולסגור מתקנים על מנת לעצור את פליטות הבנזן - בחרו להשתפן ולהמשיך לאיים. המשרד להגנת הסביבה הולך שני צעדים לפנים ושלושה לאחור". 
ב"מגמה ירוקה חיפה" מוסיפים: "אנו, ארגוני הסביבה והתושבים, כבר לא נמצאים שם. אין לנו צורך בעוד דוחות מניפולטיביים, קיבלנו די מהם וכעת אנו דורשים מעשים. תושבי מפרץ חיפה וראשי הערים מבינים שזו לא גזרת גורל ושאי אפשר לסמוך יותר על הבטחות של המשרד להגנת הסביבה והמפעלים. אנחנו דורשים את פינוי התעשייה הפטרוכימית מלב מטרופולין חיפה ואישור תכנית "צפון ירוק" של רשות מקרקעי ישראל באופן מידי".
שרית גולן שטיינברג, יו"ר איגוד ערי מפרץ חיפה להגנת הסביבה הוסיפה: "למרבה הצער, החגיגות מוקדמות מדי. עדיין רבים מהחומרים הנפלטים מהתעשייה לא מנוטרים למרות היותם מסוכנים לבריאות האדם או שמהווים סיכון בשל היותם נפיצים. באיגוד אנו נפעל להכנת תוכנית ודרישה לנטר גם אותם. דוגמא להיעדר ניטור של חומר מסוכן עולה מהאירוע אחרון של דליפת הגז מצנרת גז של דור כימיקלים. הדליפה ממחישה את הסיכון הנשקף לתושבי המפרץ לאחר שבמשך שבועות לא גילו את מקור הדליפה ולמעשה, עד היום לא יודעים המיקום המדוייק שלה. גם בעניין האכיפה גם אין בשורה של ממש. למרבה הצער, המשרד להגנת הסביבה, למרות כל הצהרות השר ובניגוד לטובת הציבור בחר לתת הזדמנות שניה לבז"ן והוציא להם צו נוסף לתיקון ליקויים במקום לסגור מתקנים". 
היא מדגישה: "שגרת חייהם של מאות אלפי תושבים היא  זיהום אויר מתעשייה, ריחות דלק באוויר. מי שמתגורר בסמיכות לתעשייה הפטרוכימית  לא נהנה במיוחד מפרוייקט אזור אויר   נקי מתחבורה. אני מצפה מהמשרד להגנת הסביבה לא לשמוח על המובן מאליו אלא לחתור ביחד עם איגוד ערים להגנת הסביבה לאכיפה בלתי מתפשרת כלפי כלל מקורות הזיהום במפרץ חיפה מתעשייה פטרוכימית".