אחד מכל שלושה צעירים בגילאי 34-25 עדיין גר עם ההורים ומרביתם רווקים, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה היום (שלישי) נתונים על מגורים, משפחה ועבודה. הנתון ממחיש את הקושי של צעירים רבים לשכור דירות, לנוכח מחירי השכירות הגבוהים. עוד עולה מהנתונים, כי 27% מאלו המתגוררים עם הוריהם אינם נשואים ו-5% נשואים.

בקרב בני 35 ומעלה, 95% אינם גרים עם הוריהם. 3% שאינם נשואים מתגוררים עם הוריהם ו-2% שהם נשואים ממשיכים להתגורר עם ההורים. בלמ"ס ציינו, כי שיעור הרווקים המתגוררים עם הוריהם גבוה יותר בקרב הגברים הערבים (45%). מבין הלא נשואים שגרים עם הוריהם - 79% מועסקים ו-28% הם סטודנטים.

בקרב בני 20 ומעלה, שנישאו אי פעם – 26% נישאו לראשונה עד גיל 21, 35% נישאו בגילאים 25-22, 23% בגילאים 29-26 ו-14% בלבד נישאו לראשונה בגיל 30 ומעלה.

בחלוקה למגזרים, 35% מהנשים היהודיות נישאו עד גיל 21, לעומת 59% מהנשים הערביות. בקרב היהודים, 43% מהחרדים נישאו עד גיל 21 (30% מהגברים ו-56% מהנשים), לעומת 17% בלבד בקרב החילונים. 23% מהנשואים גרו ביחד עם בן או בת הזוג לפני שנישאו. מהפילוח עולה, כי 30% מהיהודים הנשואים גרו עם ביחד לפני שנישאו, לעומת פחות מאחוז אחד מהזוגות הערבים. בקרב היהודים החילוניים התופעה רחבה עוד יותר וקרוב למחצית (48%) גרו ביחד לפני שנישאו.

עוד עולה מהנתונים, כי 19% מהנשים היהודיות ילדו ילד ראשון עד גיל 21, לעומת 41% מהנשים הערביות. 12% מהיהודים ו-19% מהערבים הביאו לעולם את ילדם האחרון בגיל 42 ומעלה.  מהפילוח בקרב האוכלוסייה היהודית עולה, כי 32% מהחרדים הביאו לעולם את ילדם לאחר גיל 42, 17% מהדתיים, 13% מהמסורתיים-דתיים, ו-10% מהחילוניים.

בקרב בני 65 ומעלה, ל-91% יש לפחות נכד אחד. השיעור דומה בקרב בני 65 ומעלה אצל היהודים והערבים (91% ו-90% בהתאמה)

14% מהגרושים כיום התגרשו לאחר נישואין שנמשכו עד שנתיים, 11% התגרשו לאחר שלוש-תשע שנות נישואין ו-71% מהגרושים התגרשו לאחר עשר שנות נישואין או יותר. 54% מהנשים בגילאי 44-20 המועסקות כיום היו מועסקות בעבר ונולדו להן ילדים, עשו שינוי בתעסוקה בעקבות הולדת ילד.

39% מהמועסקים (כ-1.4 מיליון) אינם מרוצים מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים לעבודה בתשלום לבין הזמן שהם מקדישים לתחומים אחרים בחייהם. 24% מהנשים הפסיקו לעבוד עקב לידה, 19% הפחיתו את מספר שעות עבודתן, 3% יצאו לחופשה ללא תשלום, 3% עברו למקום עבודה אחר ו-2% שינו מקצוע.