שר המשפטים אמיר אוחנה, יגיש היום (ראשון) לממשלה את דו"ח היחידה הממשלתית לחופש המידע לשנת 2018. מהדו"ח עולה כי במהלך השנה האחרונה הוגשו לממשלה 10,376 בקשות בתחום חופש מידע, זאת לעומת 8,848 בשנת 2017 - עלייה של כ-17%. הרשויות אליהן הוגשו מרבית בקשות חופש המידע הן: הרשות הארצית לכבאות והצלה (956), משרד הבריאות (942) ומשטרת ישראל (719). הרשויות בהן נרשמה העלייה המשמעותית ביותר בכמות הבקשות שהוגשו הן: רשות המים והביוב (עלייה של 100%), משרד החקלאות ופיתוח הכפר (65%) ומשרד החוץ (59%).

הרשויות נגדן הוגשה כמות התלונות הרבה ביותר בתחום חופש המידע הן משרד העבודה והרווחה, משרד ראש הממשלה ומשרד החינוך. 88% מהתלונות שהוגשו ליחידה הממשלתית לחופש המידע הוגשו בגין מקרים בהם לא ניתן מענה כלל לבקשה למידע. שלוש הרשויות שחרגו מהזמן הקבוע בחוק למענה לבקשת חופש מידע (120 יום) בשיעורים הגבוהים ביותר הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד ראש הממשלה.

במקרה ובו מוצאת היחידה כי התלונה בנושא בקשת חופש מידע מוצדקת, נעשית פניה לרשות בדרישה לתקן את הליקוי. הרשויות בעלות המספר הגבוה ביותר של ליקויים שלא תוקנו הן: המשרד להגנת הסביבה (8), משרד התרבות והספורט (7) והמשרד לשירותי דת ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (5 כ"א). הרשויות שהנגישו הכי הרבה מידע באופן יזום לציבור הן: משרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד התקשורת.

שר המשפטים, אמיר אוחנה אמר כי "הנגשת מידע רלוונטי היא תהליך חשוב ומשמעותי בחיזוק אמונו של הציבור במוסדות השלטון בישראל. מתוך מטרה לחזק תהליך זה, ולמען מערכת ציבורית טובה יותר, היחידה הממשלתית לחופש המידע תפעל על מנת להפחית בחסמים אשר יקלו על האזרחים והאזרחיות בפניותיהם".

מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור הוסיפה ש"היחידה הממשלתית לחופש המידע קיבלה לידיה פיקדון רב ערך, המשימה החשובה של הגברת יישום חוק חופש המידע ברשויות הציבוריות. בשנה הנוכחית בכוונת המשרד להמשיך בתנופת העשייה, בין השאר על ידי פיתוח מדד אשר יהווה מצפן לרשויות המבקשות להתנהל בצורה שקופה יותר, הפחתת בירוקרטיה באמצעות שיפור האתר המרכזי לחופש המידע וצמצום זמן הטיפול בתלונות המוגשות ליחידה הממשלתית לחופש המידע".

מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע, עו"ד שלומי בילבסקי אמר כי "דוח חופש המידע סוקר את יישום החוק בממשלה בשנה שחלפה. מטרתו היא לשקף את המצב הקיים ולהציף את הכשלים הדורשים תיקון. אנחנו מקווים שהדוח ישמש ככלי בידי ראשי הרשויות ומקבלי ההחלטות למיפוי הבעיות הקיימות בכל רשות וכמנוע לשינוי חיובי".