היו שנים בהם הישראלים ירדו בהמוניהם למדינות מעבר לים, בעיקר לארה"ב, אבל בשנים האחרונות ישראל הפכה ככל הנראה ליעד אטרקטיבי לא רק לעובדים זרים ומהגרים, אלא גם ליותר ישראלים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור ההגירה השלילית של ישראלים ממשיך לרדת וב-2017 הוא עמד על כ-5,800 בלבד.מפילוח הנתונים עולה, כי 14.3 אלף תושבים ישראלים, שיצאו לחו"ל, שהו שם שנה ויותר ברציפות. בלמ"ס ציינו כי זהו מספר היוצאים הנמוך ביותר בעשור האחרון והמשך למגמת הירידה המתמשכת במספר הישראלים היוצאים. ב-2016 שהו 15.2 אלף תושבים ישראלים למעלה משנה בחו"ל וב-2018 מספרם עמד על 19.1 אלף.עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2017 חזרו מחו"ל כ-8,400 תושבים לאחר שהייה רצופה של שנה ויותר. גם במספר החוזרים נרשמה ירידה לעומת שנים קודמות, אבל מתונה יותר. מספר החוזרים מחו"ל ב-2016 עמד על 8,900 ישראלים, וב-2008 על 10.6 אלף.עוד עולה מהנתונים, כי 64% מהחוזרים שהו בחו"ל תקופה קצרה יחסית – משנה עד שלוש שנים. חלקם ככל הנראה היו בטיולים ארוכים והיו כאלה שהחליטו בסופו של דבר שעדיף לשוב הביתה, גם אם מחירי הדיור יקרים. מפילוח הנתונים עולה עוד, כי מרבית הישראלים ששהו למעלה משנה בחו"ל היו צעירים והגיל החציוני שלהם עמד על 29 שנים.מרביתם היו גברים (54%) וכ-51% מהם רווקים. לעומת זאת, רק כשליש מהנשים ששהו מחוץ לישראל למעלה משנה היו רווקות. עוד עולה מהנתונים, כי 51% מכלל היוצאים הנשואים יצאו עם בני זוגם. מקרב החוזרים היהודים, 63% ילידי חו"ל והיו עולים בעברם וזו היתה תנועת ההגירה השלישית שלהם.